English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Odprt razpis za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

14. junij 2011 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. junija 2011 objavilo javni razpis za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011. Do sredstev niso upravičeni podjetniki, ki imajo sedež podjetja v naseljih s statusom mesta. Razpis bo odprt do 12. avgusta 2011. Informacije v zvezi z razpisom lahko v času uradnih ur podjetniki pridobijo tudi na točki VEM v Litiji, ki deluje v okviru Centra za razvoj Litija.  Več informacij o razpisu je na voljo na Poslovnem portalu Srca Slovenije.

Produkcija: Peternet