English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Objavljen drugi javni poziv za izbor projektnih predlogov LAS Srce Slovenije za 2011

26. april 2011 - Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja odprtje drugega javnega poziva za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2011. Prijavijo se lahko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni v javnem pozivu. Projekti se morajo izvajati na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik).

V okviru poziva so podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju.

V prejšnjih treh letih je bilo z naslova teh sredstev izvedenih veliko zanimivih, predvsem manjših projektov, opise katerih si lahko ogledate na spletni strani www.razvoj.si/las, kjer je objavljen tudi javni poziv in razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo projektnih predlogov je sreda 15. junij 2011 do 12. ure.


Predstavitev javnega poziva smo izvedli na dveh delavnicah:
  • v ponedeljek, 16. maja 2011 ob 16. uri v sejni sobi Občine Litija in
  • v četrtek, 19. maja 2011 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kamnik.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) po telefonu 01/896 27 13 vsak delavnik od 9. do 12. ure oziroma v pisarni ali na e- naslovu las@razvoj.si.

Povezava do objave javnega poziva in razpisne dokumentacije: javni poziv

Produkcija: Peternet