English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Objavljen prvi javni poziv za izbor projektnih predlogov LAS Srce Slovenije za leto 2011

8. november 2010 - Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja odprtje prvega javnega poziva za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2011. Prijavijo se lahko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni v javnem pozivu. Projekti se morajo izvajati na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji, Lukovica, Dol pri Ljubljani in Kamnik (izključeno je območje mesta Kamnik).

V okviru poziva so podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju.

V prejšnjih dveh letih je bilo z naslova teh sredstev izvedenih veliko zanimivih, predvsem manjših projektov, opise katerih si lahko ogledate na spletni straniwww.razvoj.si/las, kjer je objavljen tudi javni poziv in razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo projektnih predlogov je 22. november 2010 do 12. ure.

Povezava do objave javnega poziva in razpisne dokumentacije: javni poziv

Produkcija: Peternet