English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Gostili smo tuje strokovnjake za razvoj podeželja

27. avgust 2010 – Na območju LAS Srce Slovenije smo na ogled dobrih praks gostili člane Evropske zveze agrarnih ekonomistov, ki so se udeležili tridnevnega mednarodnega seminarja Razvoj podeželja: upravljanje, oblikovanje politike in rezultati. Predstavnik Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije jim je na domačiji Pr` Krač v Dolskem predstavil upravljanje in rezultate našega LASa, zatem pa so sledila različna in zelo konkretna vprašanja, na katera smo odgovorili na podlagi naših izkušenj z izvajanjem ukrepa LEADER.
V državah Evropske Unije je ukrep LEADER že zakoreninjen in se tekoče izvaja, medtem ko imajo v novo pridruženih članicah težave z uvajanjem in izvajanjem projektov. Po predstavitvi so si gostje na terenu ogledali rezultate nekatere izmed izvedenih projektov: Ureditev etnološke zbirke na domačiji Pr` Krač, Idejna študija pasivnih hiš na Veliki Preski in Celostni načrt vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk. Obisk tako pomembnih gostov potrjuje kvalitetno delo našega LAS na ukrepu LEADER.

 
Gregor Steklačič, LAS Srce Slovenije


  

Produkcija: Peternet