English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


S pomočjo Lokalne akcijske skupine do dviga kvalitete življenja na podeželju

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije, ki pokriva območje od kamniških planin do prvih dolenjskih gričkov, uspešno črpa evropska sredstva Leader za razvoj podeželja. Na omenjenem območju je v letošnjem letu podprla kar 20 projektov v skupni vrednosti 258.000 EUR. Za nosilce izbranih projektov so bile v Litiji in Kamniku konec marca organizirane delavnice pravilnega administrativnega in finančnega vodenja projektov, na katerih so se udeleženci seznanili z navodili za pravilno vodenje. Delavnico so vodili predstavniki Centra za razvoj Litija, ki je upravljalec LAS Srce Slovenije. Udeleženci izobraževanja se se med seboj spoznali in izmenjali izkušnje na področju vodenja projektov. 20 izbranih projektov pokriva različne vsebine; od podpore trženja lokalnih proizvodov do razvijanja turističnih poti, obnove društvenih prostorov in javnih površin ter spodbujanja druženja in animacije prebivalcev območja. Posamezni projekti bodo podrobno predstavljeni tudi na spletni strani LAS Srce Slovenije.

Gregor Steklačič

      
              Udeleženci izobraževanj so se seznanili z načini za pravilno vedenje projektov

Produkcija: Peternet