English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Posvet o virih financiranja za nekmetijske dejavnosti na podeželju


Gradivo predstavljeno na posvetu:

Predstavitev Benedikta Jeranka, generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)
predstavitevARSKTRP-Jeranko.pdf

Predstavitev Hermine Oberstar, vodje sektorja za razvoj podeželja pri ARSKTRP
predstavitevARSKTRP-Oberstar.pdf

Predstavitev Aleksandre Ceglar, vodje LAS Srce Slovenija, na Centru za razvoj Litija
predstavitevLAS-Ceglar.pdf

Vsem predavateljem in udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo!


Produkcija: Peternet