English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Uspešna predstavitev LAS Srce Slovenije v Lukovici

Na začetku so vse zbrane pozdravili Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Matej Kotnik,  župan Občine Lukovica, Janja Kokolj Prošek z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Saša Gradišek,  direktorica Centra za razvoj Litija, ki je upravljalec LAS Srce Slovenije.

Saša Ceglar, ki vodi projekt LAS na Centru za razvoj Litija, je predstavila LAS Srce Slovenije ter njene dosedanje aktivnosti, v nadaljevanju pa je 7 uspešnih prijaviteljev predstavilo svoje projekte.
  • Janez Ocepek iz Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje Lukovica je predstavil projekt za spodbujanje ekološkega kmetijstva,
  • Drago Vrhovnik iz Naravnega zdravilnega gaja Tunjice projekt ureditve okolice polnilnice žive vode kot nove ponudbe Srca Slovenije,
  • Tomaž Dernovšek-Vinči projekt za dvig dodane vrednosti muzeja premoderne umetnosti v Spodnjem Hotiču,
  • Pavla Pirnat iz KGZS Zavod Ljubljana projekt oživitve blagovne znamke Zakladi Črni graben,
  • Mojca Hauptman iz zadruge Jarina skupni projekt za promocijo in povezovanje območja Srca Slovenije,
  • Tine Zupančič iz gostišča Vegov hram projekt ureditve kolesarske točke in
  • Jože Kos iz Centra za zunanjo ureditev projekt priprave študij za naselje pasivnih hiš na Veliki Preski.
Predstavitve so bile zelo zanimive, saj so pokazale raznolikost vsebin, ki se oz. se bodo izvajale na našem območju in hkrati spodbudile morebitne posameznike, ki o prijavi na poziv LAS še razmišljajo. Poleg predstavljenih projektov je na dosedanjem razpisu LAS Srce Slovenije pridobilo sredstva še 22 projektov iz občin Kamnik, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji.

V nadaljevanju je Breda Kovačič z MKGP predstavila izkušnje države z izvajanjem 4. osi razvoja podeželja, Lijana Lovše z Občine Litija pa izkušnje kot članica ocenjevalne komisije LAS. V razpravi so sodelujoči pohvalili dosedanja prizadevanja Centra za razvoj Litija ter izvajanja razvojne strategije ter se navdušeno vključevali v razpravo.

Z odzivom na srečanje smo izjemno zadovoljni, saj smo dobili potrditev, da je naša pot pravilna in da obstaja velik potencial za bodoče sodelovanje med LAS-i. Vsekakor je bil dogodek za vse zbrane poučen in uporaben pri nadaljnjem delu.

Več o LAS Srce Slovenije si lahko preberete v Izjavi za medije.

Produkcija: Peternet