English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vabilo na 1. delavnico za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja 2014-2020

Spoštovani soustvarjalci razvoja podeželja Srca Slovenije,

LAS »Srce Slovenije« je s podpisom nove konzorcijske pogodbe 12. marca na Geometričnem središču Slovenije pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD).

Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju bo nova strategija lokalnega razvoja, ki bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem procesu je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in civilnega.

S tem namenom vas vabimo na 1. delavnico za pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki bo potekala
v četrtek, 23. aprila 2015 v Vegovem hramu v Dolskem, s pričetkom ob 16.30 uri in predvidenim zaključkom ob 20.30 uri.
 
Delavnica bo potekala v dveh delih – po skupnem premisleku o želeni prihodnosti našega območja bomo evidentirali konkretne projekte, ki bodo pripomogli k realizaciji želene prihodnosti. Zato vas vabimo, da nam že pred delavnico na priloženem obrazcu pošljete vaše konkretne projektne ideje za novo obdobje, lahko pa jih prinesete tudi na samo delavnico.

Vašo prisotnost prosimo sporočite na telefon 01 8962 715 ali e-mail las@razvoj.si do ponedeljka, 20.4.2015. V kolikor se delavnice ne morete udeležiti, vas vabimo, da nam posredujete projektne predloge vaših projektov. Izpolnite obrazec za opis projekta (.doc) in nam ga posredujete na elektronski naslov: las@razvoj.si
 
Delavnica se izvaja v okviru podukrepa Pripravljalna podpora – sklop III. Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020.

Produkcija: Peternet