English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mreža gozdnih vrtcev in šol se uspešno razvija

28. marec 2014 - V četrtek, 27. marca 2014, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal seminar »Gremo v gozd« za vzgojitelje in učitelje slovenskih šol. Od skupno 91 udeležencev je bilo na njem prisotnih kar 30 pedagoških strokovnih delavcev iz vrtcev in šol Srca Slovenije. Ideja gozdnega vrtca je v Srcu Slovenije več kot očitno naletela na plodna tla, s pomočjo Mreže gozdnih vrtcev in šol in s sodelovanjem javnih ustanov, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti se tudi po zaključku projekta uspešno širi v druge dele Slovenije. Pri organizaciji sta tesno sodelovala Gozdarski inštitut Slovenije in Inštitut za gozdno pedagogiko.

Seminar je nadgradnja aktivnosti, ki potekajo v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije in se je vzpostavila prav s podporo LAS Srce Slovenije.

Raziskovalci inštituta so v sodelovanju z Inštitutom za gozdno pedagogiko s strokovnimi predavanji in praktičnimi pristopi predstavili možnosti za izvajanje kreativnih in inovativnih aktivnosti v lokalnih okoljih, nove inovativne raziskovalne pristope raziskovalcev na Gozdarskem inštitut Slovenije ter pomen narave za razvoj otroka.

Glavni cilji seminarja so bili doseženi, saj so bili pedagoški delavci navdušeni nad predstavljenimi inovativnimi pristopi, tako na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih vsebin v naravi, kot nad inovativnimi pristopi na področju raziskovanja gozdov. Skupaj so predavatelji in udeleženci seminarja ugotavljali prednosti vključevanja lokalnih naravnih okolij v letne načrte šol in vrtcev ter možnosti za sodelovanje z raziskovalci inštituta.


Vzgojitelji in učitelji so seminar sprejeli z navudšenjem; zaradi izjemnega zanimanja bo ta ponovno organiziran v začetku junija

Poleg predstavitve gozdov in raziskav, s katerimi se ukvarjajo, so raziskovalci inštituta pripravili predavanja o različnih gozdnih tipih in drevesnih vrstah v Sloveniji, o živalskih vrstah v urbanih gozdovih, o glivah, o gozdnih tleh, o vodi v gozdu, o meteoroloških spremenljivkah, onesnaženosti zraka in vode ter o drugih vsebinah. Vse elemente so nato predstavili tudi na delavnicah, ki so v manjših skupinah potekale v Gozdu eksperimentov in laboratorijih Gozdarskega inštituta Slovenije.
 
Natalija Györek
Gozdarski inštitut Slovenije in Inštitut za gozdno pedagogiko
 
Seminar »Gremo v gozd« je bil organiziran v okviru projekta Life + EMoNFUr (Life+10 ENV/IT/000399): Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji.

Produkcija: Peternet