English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Gozdni vrtci in šole vse bolj uveljavljeni v slovenskem prostoru

4. december 2013 - V torek, 3. decembra se je v Šmartnem pri Litiji zbralo 24 vzgojiteljev in podpornikov gozdnih vrtcev in šol. V vrtcu Ciciban v Šmartnem pri Litiji je namreč potekal Gozdni dan, del programa so spremljali tudi pedagoški delavci iz drugih vrtcev in šol in na ta način spoznavali dobro prakso. Otroci so goste pospremili na gozdno igrišče in pripravili gozdno predstavo, ki so ji poseben čar ob mraku dajale lučke.

V Šmartnem pri Litiji izvajajo najrazličnejše gozdne dogodivščine že tri leta. V bližini vrtca so skupaj s starši uredili brv čez potok in gozdno igrišče, kamor otroci zdaj redno zahajajo. Mojca Dragar, vodja vrtca, z zadovoljstvom poudarja, da se za gozdno pedagogiko navdušuje vse več vzgojiteljic, pozitivne spremembe se kažejo tudi pri otrocih: »Otroci so bolj umirjeni, njihove motorične veščine so se izboljšale, bolj so samozavestni in bolj odgovorni do okolja. V gozdu opažajo vzgojiteljice večjo motivacijo za delo, otroci so bolj ustvarjalni, med seboj boljše sodelujejo.«

Na Gozdni dan se je v gozdu pri Šmartnem pri Litiji zbralo okrog 60 otrok in vzgojiteljev

Prav v Srcu Slovenije so pred štirimi leti med prvimi v Sloveniji podprli idejo o gozdnih vrtcih in šolah. V teh letih so se na tem območju zvrstili trije tovrstni projekti, katerih nosilci so bili Občina Kamnik, Lokalna razvojna fundacija Pogum in Inštitut za gozdno pedagogiko. V dosedanjih aktivnostih je sodelovalo 22 enot šol in 18 vrtcev s podružnicami, skupaj preko 300 pedagoških strokovnih delavcev. Gozdnih delavnic se je udeležilo 3100 otrok. Projekti so bili predstavljeni na 5 mednarodnih strokovnih dogodkih in zbudili veliko zanimanje. 50 pedagoških strokovnih delavcev si je v Nemčiji ogledalo dobre prakse tamkajšnjih gozdnih vrtcev.

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije poudarja, da »je dodana vrednost vseh projektov v tem, da so ob različnih vodenih aktivnostih mnogi vzgojitelji in učitelji ponotranjili idejo o pomembnosti preživljanja časa otrok v gozdu in naravi, tako da tudi sami redno zahajajo ven ter odkrivajo svoje edinstvene načine za učenje v gozdu, s čimer spodbujajo notranjo ustvarjalnost otrok.«

Otroci iz vrtca Ciciban so v gozdu pripravili pravo gozdno predstavo

Mag. Natalija Györek iz kamniškega Inštituta za gozdno pedagogiko, ki je organizirala srečanje v Šmartnem pri Litiji v Srcu Slovenije, je med pomembnimi pridobitvami izpostavila tudi vzpostavitev Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. S pomočjo mreže se ideja odprtih učnih okolij v gozdu širi iz Srca Slovenije tudi v širši slovenski prostor. Preko spletne strani www.gozdnivrtec.si lahko pedagoški delavci izmenjujejo ideje in izkušnje, v pripravi pa so tudi nekatera strokovna gradiva. Projekt gozdnih vrtcev in šol je eden izmed t. i. inovacijskih projektov pri Zavodu RS za šolstvo, podpira ga tudi Zavod za gozdove Slovenije.

Srečanje je bilo izvedeno kot zaključek projekta »Srce narave nas povezuje«, ki ga vodi Inštitut za gozdno pedagogiko. Projekt je bil podprt s strani LAS Srce Slovenije in sofinanciran s strani Evropske unije.

Produkcija: Peternet