English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Projekti Srca Slovenije v oddaji Na deželi na TV Slovenija

Sreda, 2. oktober 2013 - V torek, 1. oktobra, se je ob 20.30 na TV Slovenija 2 pričela serija televizijskih oddaj z naslovom »Na deželi« in podnaslovom »LEADER - skupaj razvijamo podeželje«. V oddajah, katerih namen je predstavitev posameznih najzanimivejših projektov LEADER, bosta v torek, 8. oktobra ob 20.00, predstavljena tudi projekta LAS Srce Slovenije: Oglarstvo na Dolah pri Litiji in Gozdni vrtec.

Namen oddaj je prikazati dosežke in rezultate projektov LEADER, ki so posebnost v slovenskem prostoru, saj se izvajajo preko lokalnih akcijskih skupin in na podlagi projektnih pobud, ki jih dajejo in nato tudi realizirajo lokalni akterji po pristopu od spodaj navzgor. Prva izmed osmih oddaj prikazuje uspešno sodelovanje vseh vpletenih pri sanaciji Divaške jame in razvoja drugih aktivnosti v povezavi s to bogato kraško jamo. V nadaljevanju oddaje pa bo predstavljen tudi primer uspešne prakse razvoja podeželja v Vipavski dolini, kjer domačini uspešno spodbujajo pridelavo in prodajo lokalnega sadja.

V okviru Programa razvoja podeželja RS v obdobju 2007-2013 se izvajajo ukrepi LEADER, kjer imajo glavno vlogo spodbujevalca razvoja javno-zasebna partnerstva, t.i. lokalne akcijske skupine (LAS-i), ki spodbujajo zavest lokalnega prebivalstva o tem, da imamo na lokalnem nivoju možnost, dolžnost in odgovornost tudi za samostojno odločanje o razvoju in izvajanju razvojnih projektov. Spodbujajo se lastne pobude prebivalstva (samoiniciativnost) in samostojnost pri uvajanju novih dejavnosti kot so razvoj domače obrti, spodbujanje podjetništva, inovativnost, prenos znanja, skrb za kulturno in naravno dediščino ter številne druge aktivnosti. Prav tako pa tudi razvoj človeških potencialov. V Sloveniji deluje 33 lokalnih akcijskih skupin, v oddajah pa bodo prikazani uspešni projekti iz več kot polovice le-teh.

Oddaje »Na deželi« se bodo predvajale enkrat tedensko ob torkih ob 20.30 na TV Slovenija 2, ponovitev ob nedeljah ob 14.30, in bodo predstavljale uspešne projekte ter lokalne akcijske skupine iz vseh slovenskih regij. Oddaje so rezultat sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (Nacionalna mreža za podeželje), RTV Slovenijo, ART 7 VIDEO in lokalnimi akcijskimi skupinami. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je odgovorno tudi za vsebino tega obvestila. Oddaje sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.


Produkcija: Peternet