English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Spoznajte stezice, po katerih je kot deček hodil znameniti matematik Jurij Vega

10. julij 2013 - Med Dolskim in Zagorico v občini Dol pri Ljubljani se je v petek, 5. julija 2013, odprla Vegova pot. »Jurij Vega je bil osebnost svetovnega slovesa, ki se je s svojim izrednim matematičnim darom in svojim pogumom v bojih povzpel v sam vrh avstrijske družbe«, je na prireditvi ob odprtju poti v Vegovi rojstni vasici Zagorica povedal priznani slovenski matematik dr. Janez Grad.

Gre za tematsko učno pot, namenjeno predvsem družinam z otroki za popoldanske izlete, pa tudi skupinam učencev.

Ob poti je bilo s pomočjo evropskih sredstev postavljenih osem informacijskih točk s počivališči in informativnimi tablami. Gre za tematsko učno pot, namenjeno predvsem družinam z otroki za popoldanske izlete, pa tudi skupinam učencev, ki lahko na dinamičen način spoznajo dosežke Jurija Vege z vidika matematike, fizike in balistike. »V prihodnosti želimo v sodelovanju z društvi matematikov in astronomov, vojakov topničarjev Slovenske vojske in drugih strokovnjakov nadgraditi vsebino tudi za bolj zahtevne uporabnike«, je povedal Željko Savič iz Turističnega društva Dolsko, vodja projekta Razvoj vsebin in oprema Vegove poti. Pri projektu so sodelovali tudi Občina Dol pri Ljubljani, OŠ Janka Modra iz Dola, OŠ Jurij Vega iz Moravč, Turistično  društvo Moravče, Jože Pokovec (Vegov muzej) in mnogi posamezniki.

Učenci lahko na dinamičen način spoznajo dosežke Jurija Vege z vidika matematike, fizike in balistike.

Vegova pot se začne pred Kulturnim domom Dolsko, v katerem se nahaja tudi TIC Jurij Vega. Tako TIC kot tudi spominska soba Jurija Vege v Zagorici, kjer se pot končna, bo po novem opremljena z multimedijsko opremo, ki bo služila prikazu življenja in dela Jurija Vege. V okviru projekta je bil pripravljen tudi krajši film »Jurij Vega Baron«. V drugi polovici leta bo zaživel še odsek Vegove poti, ki vodi od Zagorice proti Moravčam, s čimer se bo zaokrožila ponudba celotne Vegove poti od Dolskega do Zagorice in od Zagorice do Moravč.

V drugi polovici leta bo zaživel še odsek Vegove poti, ki vodi od Zagorice proti Moravčam, s čimer se bo zaokrožila ponudba celotne Vegove poti od Dolskega do Zagorice in od Zagorice do Moravč.

Vegova pot je bila vzpostavljena že leta 2008, ko jo je Razvojni center Srca Slovenije ob  podpori Občin Dol pri Ljubljani in Moravče trasiral, označil in pripravil vsebine ter izhodišča za njen nadaljnji razvoj. Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, je prepričana, da nadgradnja poti pomeni tudi »dodatno turistično ponudbo v Srcu Slovenije za obiskovalce, predvsem za pohodnike, kolesarje in avtodomarje«.

Projekt Razvoj vsebin in oprema Vegove poti je bil podprt s strani LAS Srce Slovenije, ki ga upravlja Razvojni center Srca Slovenije.

Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - Evropa investira v podeželje.


Ob poti je bilo s pomočjo evropskih sredstev postavljenih osem informacijskih točk s počivališči in informativnimi tablami.

Produkcija: Peternet