English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nepovratna sredstva za podjetnike

31. januar 2013 - Z namenom spodbujanja slovenskega gospodarstva bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS v prihodnjih mesecih objavilo 23 novih razpisov za podjetnike. Do junija bo v okviru 40 razpisov na voljo 457 milijonov evrov.

Najavljeni javni razpisi so namenjeni spodbujanju podjetništva in inovacij, zagonu inovativnih podjetij, izvajanju raziskovano-razvojnih projektov, rasti in razvoju podjetij, nakupu nove tehnološke opreme, tujim neposrednim investicijam, spodbujanju razvoja turizma, razvoju regij, razvoju v problemskih območjih, mednarodnim projektom, projektom mobilnosti in bilaterale, podjetjem bodo na voljo tudi povratni viri financiranja.
 
Razpisi bodo obsegali naslednja področja:
  • podporno okolje za podjetništvo in inovacije: 4 razpisi v skupni vrednosti 5,9 milijona evrov;
  • subvencije za podjetja: 4 razpisi v skupni vrednosti 18,5 milijona evrov;
  • povratni viri financiranja za podjetja: 3 razpisi v skupni vrednosti 77,2 milijona evrov;
  • mednarodni projekti: 3 razpisi v skupni vrednosti 3,9 milijonov evrov;
  • razpisi s področja podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, ki so bili objavljeni v preteklih letih in so še odprti: 60,9 milijonov evrov;
  • neposredne tuje investicije: razpis v vrednosti 20 milijonov evrov;
  • turizem: 3 razpisi v skupni vrednosti 749.000 evrov (vrednost bo višja po razporeditvi t. i. nerazporejenih sredstev);
  • razvoj regij: 5 razpisov v skupni vrednosti 216 milijonov evrov;
  • problemska območja: 9 razpisov v skupni vrednosti 34,5 milijonov evrov;
  • mobilnost in bilateralni odnosi: 4 razpisi v skupni vrednosti 19 milijonov evrov.
Podrobnosti o razpisih, višini razpisanih sredstev, namenih razpisov in upravičencih je na voljo v Tabeli razpisov.

Za pomoč pri prijavi na posamezne razpise smo vam na voljo na Centru za razvoj Litija.Produkcija: Peternet