English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije na ogledu dobrih praks na Dolenjskem

19. november 2012 - Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je za svoje člane iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji 16. novembra 2012 organizirala strokovno ekskurzijo na Dolenjsko. Obiskali so LAS Dolenjska in Bela krajina in se seznanili z dobrimi praksami koriščenja evropskih LEADER sredstev.

V Šentrupertu so si ogledali Deželo kozolcev v nastajanju, kjer jih je sprejela bodoča kostosinja, skupaj z Društvom podeželskih žena in deklet Šentruperske šmarnice. Na Izletniški kmetiji Kapler v Škocjanu so predstavniki LAS Dolenjska in Bela Krajina predstavili uspešne projekte, ki so jih izvedli v preteklih letih. V vasi Paha je lastnik Matjaževe domačije udeležencem razkazal hišo, ki so jo z obnovo rešili pred uničenjem in s tem ohranili lep del slovenske dediščine.

Udeleženci strokovne ekskurzije, med katerimi so bili tudi predstavniki občin, so se seznanili tudi s turističnim produktom Turizem v zidanicah. Gre za začasno nastanitev gostov v zidanicah, z namenom uživanja vina, lokalne kulinarike in posebnosti socialnega ter naravnega okolja.


Predstavniki LAS Srce Slovenije na strokovni ekskurziji na Dolenjskem

Produkcija: Peternet