English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje LAS v okviru projekta Lagex

13. november 2012 - Tri društva iz občine Šmartno pri Litiji, Društvo za razvoj podeželja LAZ, Vinogradniško društvo ŠTUC in Športno društvo Dolina, ki se lahko pohvalijo z uspešnimi projekti, izvedenimi z LEADER sredstvi iz LAS Srce Slovenije, so hrvaški lokalni akcijski skupini LAG PRIZAG predstavila svoje izkušnje pri izvajanju projektov.

Namen srečanja je bil tudi navezovanje stikov za nadaljnje sodelovanje in skupne projekte, financirane tako v okviru pobude LEADER, kot tudi iz drugih evropskih sredstev. Skupni projekti z drugimi LAS-i v državi ali iz drugih EU držav do sedaj še niso našli mesta v letnih načrtih izvedbenih projektov, zato so tovrstne priložnosti navezovanja stikov med občinami, društvi, šolami in posamezniki dobra podlaga za skupne projekte.

Srečanja sta se, poleg več kot 100 predstavnikov društev in občinskih svetnikov iz Slovenije in Hrvaške, udeležila tudi župana občine Šmartno in občine Brezniški Hum, ki sta podpisala sporazum o sodelovanju in prijateljstvu. Gostitelji so pripravili zelo zanimive prireditve ob Martinovem. Sproščeno vzdušje je prispevalo k sklepanju iskrenih prijateljstev in snovanju idej za sodelovanje, kar je osnovi cilj evropskega programa Evropa za državljane. Projekt LAGEX je primer dobrega sodelovanja občine in društev. Šmarska društva so predstavitve LAS projektov izkoristila tudi za medsebojno informiranje in povečanje sodelovanja.
 

Jelka Babič, članica razvojnega sveta LAS je navezovala stike s hrvaško mrežo lokalnih akcijskih skupin in LAG-om PRIZAG


Pesem in ples povezujeta ljudi tudi prek meja

Produkcija: Peternet