English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vrtec in šola na prostem

25. oktober 2012 - Razvojna fundacija Pogum v torek, 6. novembra 2012, na Vačah za vzgojitelje in učitelje pripravlja srečanje z naslovom »Izzivi odprtih učnih okolij v Srcu Slovenije«. Potekalo bo ob novem šotoru »tipi«, ki so ga na Vačah postavili pred nekaj dnevi, otroci iz vrtca in šole pa ga bodo uporabljali kot zavetje med preživljanjem časa v naravi.

V vrtcih in šolah v Kamniku, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Dolu pri Ljubljani in Lukovici je v letošnjem letu Razvojna fundacija Pogum v sodelovanju z zunanjima strokovnjakoma (Jaka Šubic, Marijana Tavčar) v naravi izvedla preko 50 delavnic z otroki in strokovnimi delavci. Med vzgojitelji in učitelji smo želeli spodbuditi večjo mero izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnostih v naravi, še zlasti v gozdu, ki ponuja številne možnosti za učenje in preživljanje prostega časa.
 

Šotor "tipi" otroci na Vačah že z veseljem uporabljajo

Situacijsko učenje, ki je v nekaterih evropskih deželah že zelo uveljavljeno, v Srcu Slovenije spodbujamo zadnji dve leti. Srečanje na Vačah bo namenjeno medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi dosedanjih izkušenj ter načrtovanju skupnega dela za naprej. Ustvariti želimo skupno vizijo in nadaljevati začrtano pot.

Aktivnosti se izvajajo preko projekta Razvojne fundacije Pogum z naslovom »Odprto učno okolje v gozdu«. Podprt je s strani LAS Srce Slovenije, sofinancira ga Evropska unija.

Uradno vabilo na srečanje
 

Produkcija: Peternet