English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Organizacije iz tujine na ogledih uspešnih projektov v Srcu Slovenije

30. julij 2012 - Uspešni projekti, ki se izvajajo preko Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije vzbujajo pozornost tudi v tujini. V letošnjem letu si je primere dobrih praks na območju ogledalo že 11 tujih skupin.

Goste iz tujine zanimajo predvsem dobre prakse koriščenja evropskih LEADER sredstev in pomen realiziranih projektov za razvoj podeželja. Navdušeni so nad obsegom izvedenih projektov na terenu in dosežkih Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Na ogledu dobrih praks smo sredi julija gostili predstavnike petih lokalnih akcijskih skupin iz Albanije, predstavnike albanskega Ministrstva za kmetijstvo ter predstavništva nizozemske razvojne organizacije v Albaniji. Zanje smo organizirali ogled dveh inovativnih razvojnih zgodb na podeželju Srca Slovenije: Domačije Pr'Krač v Dolskem in Mizarstva Kos na Veliki Preski.

Predstavniki nevladnih organizacij, občine in lokalne akcijske skupine iz mesta Joniškis iz Litve so si 23. julija ogledali Alpsko vas in Žganjeteko, ki sta bili v dolini Kamniške Bistrice urejeni s pomočjo LEADER sredstev. Na Domačiji Pr'Krač v Dolskem so obiskali etnološko zbirko, ki je bila tematsko povezana in prav tako urejena s sredstvi LEADER.

Lokalna akcija skupina Srce Slovenije je v štirih letih svojega delovanja podprla 73 razvojnih projektov posameznikov, društev, javnih inštitucij in podjetij, s katerimi krepi kakovost življenja na podeželju. Preko projektov je prišlo na območje skupaj preko 1,1 milijona evrov razvojnih sredstev. V letu 2012 je bila s strani slovenskega Ministrstva za kmetijstvo in okolje prepoznana kot ena izmed desetih najuspešnejših LAS-ov v Sloveniji.
 

Skupino iz Litve je na Domačiji Pr'Krač v Dolskem sprejel gospodar Tone Čič


Srce Slovenije so v juliju obiskali predstavniki petih lokalnih akcijskih skupin iz Albanije


V začetku letošnjega leta so si primere dobrih praks v Srcu Slovenije ogledale skupine strokovnajkov iz Bolgarije


Produkcija: Peternet