English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Obisk predstavnikov albanskega ministrstva za kmetijstvo

18. julij 2012 - LAS Srce Slovenije je 17. julija 2012 na ogledu dobrih praks gostil predstavnike petih lokalnih akcijskih skupin iz Albanije, albanskega Ministrstva za kmetijstvo ter zaposlene iz predstavništva nizozemske razvojne organizacije v Albaniji.

Gostje iz Albanije so se želeli seznaniti z dobrimi praksami koriščenja evropskih LEADER sredstev v Sloveniji in z vlogo LAS-a Srce Slovenije pri razvoju podeželja na našem območju. Udeležence strokovnega obiska so zanimale predvsem vsebine povezane z delovanjem lokalnih akcijskih skupin ter njihovim financiranjem.

Predstavniki Centra za razvoj Litija so organizirali obisk dveh inovativnih razvojnih zgodb na podeželju Srca Slovenije. Obiskali so Domačijo Pr' Krač v Dolskem in Mizarstvo Kos na Veliki Preski. Skupno druženje so sklenili na Eko turistični kmetiji Lavrič na Vačah. Gostje iz Albanije so bili navdušeni nad obsegom izvedenih projektov na terenu.
 

Goste iz Albanije so zanimale predvsem dobre prakse koriščenja evropskih LEADER sredstev v Sloveniji


Delovanje LAS Srce Slovenije so predstavili predstavniki Centra za razvoj Litija


Kot primer inovativne razvojne zgodbe na podeželju so gostje obiskaliDomačijo Pr' Krač v Dolskem

Produkcija: Peternet