English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napoved: Okrogla miza o prihodnosti programa Leader

31. januar 2012 - Na Brdu pri Lukovici bo 14. februarja ob 13. uri okrogla miza o programu Leader in delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) v minulem obdobju. Okrogla miza poteka pred razpisom za sofinanciranje projektov, ki ga bo LAS Srce Slovenije objavil predvidoma v drugi polovici februarja. Razpisanih bo 250.000 evrov, stopnja sofinanciranja projektov pa bo do 85% upravičenih stroškov.

Na dogodek Center za razvoj Litija, ki je organizator dogodka, vabi nosilce že izvedenih projektov, predstavnike občin, ostale lokalne akcijske skupine v Sloveniji in zainteresirano javnost. Okrogle mize se bodo udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bodo predstavili tudi načrte za prihodnje programsko obdobje 2014-2020. Pred okroglo mizo bodo nosilci projektov predstavili primere uspešno izvedenih projektov na območju Srce Slovenije.

V letu 2012 se preko LAS Srce Slovenije izvaja 14 projektov, ki jih poleg Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancirajo sodelujoče občine Dol pri Ljubljani, Litija, Lukovica, Kamnik, Šmartno pri Litiji. Trenutno je v izvedbi projekt Označevanja vinogradniške poti, nabava opreme za krajevno knjižnico Motnik, nadgradnja turistične ponudbe z Alpsko vasjo in plezališčem ter ureditev čistilne naprave, projekt Abrahamov ključ Srca Slovenije – izkušnja povezane vasi za slovensko prihodnost, Oglarjenje v oglarski deželi, Odprto učno okolje v gozdu, Pisker iz črne kuhinje, nakup moških oblek MPZ KD Janko Kersnik, Razvoj vsebin in oprema Vegove poti, Razvojna vas Velika Preska, Avtodomarski produkt v Srcu Slovenije, Širjenje mreže lokalnih produktov na območju LAS Srce Slovenije, Aktiven oddih in nova doživetja po starih pešpoteh zelene Tuhinjske doline in Ekološki zbirni in distribucijski center za zelenjavo v Lukovici.

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije bo predvidoma v drugi polovici februarja objavila prvi javni poziv za sofinanciranje projektov, ki se bodo pričeli izvajati v letu 2012. Razpisanih bo 250.000 evrov, stopnja sofinanciranja projektov pa bo do 85% upravičenih stroškov. Najnižji dodeljeni znesek podpore za posamezen projekt bo znašal 2.000 evrov, najvišji dodeljeni znesek podpore pa do vključno 30.000 evrov. Glavna novost v primerjavi s prejšnjimi poziv LAS bo to, da bodo prijavitelji, ki bi se lahko s svojim projektom prijavili na drug ustrezen ukrep Programa razvoja podeželja 2007-2013, preusmerjeni na ustrezen razpis in ti projekti ne bodo predmet sofinanciranja s strani razpisa LAS.
   
       
V Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici bo v torek, 14. februarja ob 13. uri potekala okrogla miza na temo prihodnosti programa Leader

Produkcija: Peternet