English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Uspešni rezultati LAS Srce Slovenije

25. november 2011 - Delati dobro za območje in pri tem spoštovati pobude, ki prihajajo iz terena – to je ključno vodilo LAS »Srce Slovenije«. Center za razvoj Litija že desetletje izvaja programe za spodbujanje razvoja podeželja. Ukrep Leader je eden od finančnih vzvodov za dodatno pomoč našim prebivalcem, društvom, podjetjem.

Občine Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki kot svojo skupno identiteto prepoznavajo znamko Srce Slovenije, so že pred več kot petimi leti zaznale priložnost za razvoj območja s pomočjo evropskih sredstev in se povezale prav z namenom, da bi lahko skupaj učinkoviteje črpale različne vire za razvoj. Ustanovitev Lokalne akcijske skupine »Srce Slovenije« v letu 2007, ki deluje kot javno-zasebno partnerstvo, je pomenilo nadgradnjo povezovanja in novo dimenzijo razvoja območja. LAS »Srce Slovenije«, ki je sicer ena izmed 33 tovrstnih skupin v Sloveniji, obsega občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. Upravljalec LAS, Center za razvoj Litija, skrbi za tehnično podporo delovanju.

Danes je naša lokalna akcijska skupina že trdno usidrana v območje. Vedno več ljudi jo prepoznava kot okvir za izvedbo svojih idej, kar se kaže v velikem številu prijav na posamezne pozive. Doslej je bilo skupaj podprtih veliko zanimivih projektov (skupno 62 do konca leta 2011), ki prispevajo k boljši kakovosti življenja na območju. Prijavitelji projektov so večinoma društva, podjetniki, pa tudi posamezniki, ki s svojimi projekti v skupnost vnašajo dodano vrednost. Podpiramo predvsem trajnostno naravnane projekte, ki imajo v ozadju tudi podjetniški pristop pri nadaljnjem trženju in razvoju. Predvsem je pomembno, da prijavitelji verjamejo v svojo zgodbo in prijavljajo takšne projekte, ki prinašajo višjo kakovost bivanja za širšo skupnost, v kateri živimo.

Doseženi pomembnejši rezultati LAS »Srce Slovenije« v letu 2011:
  • 12 podprtih projektov;
  • 322.784 EUR lansiranih LEADER in razvojnih občinskih sredstev za izvajanje projektov;
  • 3 organizirani dogodki;
  • 4 izdana različna tiskana gradiva;
  • 1 urejen športni park z igrišči in igrali;
  • 1 urejen promocijski prostor;
  • 1 urejen razstavni prostor;
  • 8 organiziranih usposabljanj in delavnic z 80 udeleženci;
  • 2 razvita nova turistična programa.
Več informacij o izvedenih projektih je na voljo na spletni strani www.razvoj.si/lasVzpostavitev mreže za lokalno samooskrbo na območju Srce Slovenije


Ureditev prostorov in nabava opreme vinogradniškega društva ŠTUC iz Šmartna pri Litiji


Prikaz pletenja slamnatih kit za obiskovalce v Lukovici


Ureditev prostorov aktiva žena za skupne aktivnosti v Dolskem


Delavnice na temo starih ljudskih običajev slovenskega podeželja v Budnarjevi domačiji v Kamniku

Produkcija: Peternet