English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Preko LAS "Srce Slovenije" letos na območje LAS preko 400.000 EUR nepovratnih sredstev

1. september 2011 - Razvojni svet Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije je potrdil dvanajst razvojnih projektov, uvrščenih v prvi izvedbeni načrt LAS »Srce Slovenije« za leto 2011.

Na podlagi prvega javnega poziva LAS Srce Slovenije za leto 2011 je bilo na seji razvojnega sveta in skupščine LAS potrjenih 12 projektnih predlogov, katerim je bilo odobreno sofinanciranje projektov v višini do 85 % upravičenih stroškov. Skupna vrednost vseh projektov znaša 243.443,92 EUR, od tega je odobrenih 157.715,32 EUR nepovratnih LEADER sredstev.

Na drugem javnem pozivu za leto 2011 je bilo izbranih osem projektov v skupni vrednosti sofinanciranja 253.000 EUR, ki pa še čakajo na potrditev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 
     

Produkcija: Peternet