English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


RE-CONNECT - Sodobni pristopi k razvoju konkurenčnega turizma s povečanjem digitalnih in trajnostnih kompetenc turističnega kadra v odmaknjenih turističnih destinacijah

Trajanje projekta: 01.11.2021 – 31.10.2023
Program: Erasmus+
Vodilni partner: KDRIÜ - Central Transdanubian Regional Innovation Agency, Madžarska
Partnerske države: Irska, Madžarska, Italija, Litva in Slovenija

Turistični sektor ima, zaradi svojega gospodarskega in zaposlitvenega potenciala ter zaradi pomembnih socialnih in okoljskih vplivov, pomembno in vse večjo vlogo pri gospodarski uspešnosti EU. Tudi zaradi spremenjenih razmer na turističnih trgih, so se v zadnjem času pojavile nekatere nove usmeritve. Vzporedno z naraščajočo vlogo kratkih domačih potovanj, so v primerjavi z destinacijami množičnega turizma postale pomembnejše tudi odmaknjene turistične destinacije. Med široko paleto destinacij imajo v evropskih državah vse večjo vlogo tiste, ki so locirane na bolj skritih, podeželskih območjih. Te imajo ogromen potencial za razvoj različnih vrst turizma, kot so agroturizem, ekoturizem, geoturizem in podeželski turizem, ki so dobra podlaga za razvoj lokalnih skupnosti in okolja, hkrati pa podpirajo podnebno nevtralni turizem.

Glede na predhodno analizo, opravljeno v fazi priprave projekta RE-CONNECT, turistični gostitelji, izvajalci in ponudniki ter njihove podporne organizacije nimajo ustreznih kompetenc in znanj za razvoj ter nadgradnjo svoje ponudbe po načelu krožnega gospodarstva v turizmu.

Z namenom uspešnega soočanja z navedenimi izzivi želimo s projektom RE-CONNECT pospešiti razvoj kompetenc turističnega osebja na odmaknjenih turističnih destinacijah z izvajanjem bolj zelenega in digitalnega razvojnega pristopa ter zagotavljanjem trajnostnega turizma v skladu s pristopom krožnega gospodarstva v turizmu. Cilj projekta je širjenje zelenih in digitalnih rešitev na odmaknjenih turističnih destinacijah, spodbujanje gospodarskega potenciala na podeželskih območjih, razvoj konkurenčnega turizma ter povečanje digitalnih in trajnostnih kompetenc turističnega kadra na podeželju.

V okviru projekta bo razvito digitalno središče namenjeno lokalnemu turističnemu osebju, da v skupni mreži delijo svoje izkušnje, izzive in najboljše delovne prakse. S širokim naborom izobraževanj za turistične gostitelje, izvajalce, ponudnike in njihove podporne organizacije bo projekt spodbujal gospodarski potencial na podeželskih območjih, spodbudil razvoj konkurenčnega turizma ter povečal digitalne in trajnostne kompetence turističnega kadra na podeželju. 

Sorodne novice

2.8.2022 Prvi rezultati projekta RE-CONNECT

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet