English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Točka za starejše - Vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na domu

Trajanje projekta: junij 2020 – december 2022
Nosilec projekta: LAS Srce Slovenije
Partnerji projekta: Občina Lukovica, Občina Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji
Skupna vrednost projekta brez DDV: 59.176,50 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 24.457,85 EUR

Opis projekta:
Dobra praksa organizirane prostovoljne pomoči doma živečim starejšim iz Kamnika se s projektom Točka za starejše prenaša še v druge dele območja LAS Srce Slovenije. V prvi fazi se bo pridobilo znanje in praktične izkušnje iz dobre prakse delovanja kamniškega Zavoda Oreli, ki kaže na to, da je za dobro organizacijo ključna koordinacijska pisarna, ki sprejema prošnje za pomoč od starejših in obenem hitro in učinkovito skoordinira pomoč s pomočjo lokalnih inštitucij in prostovoljcev. V drugi fazi se bo mreža sodelujočih organizacij in prostovoljcev razširila na širše območje LAS, odprle se bodo nove Točke za starejše, in sicer v Litiji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji.

Cilji:
 • Povečanje družbene moči deležnikov;
 • izboljšanje kakovosti bivanja;
 • povečanje deleža neformalne oskrbe na domu;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželjskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih skupin.
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
 • Izobraževanje koordinatorjev storitev za starejše;
 • mapiranje in analiza obstoječih storitev v občinah;
 • vzpostavitev sistema koordinacij inštitucij in mreže prostovoljcev;
 • priprava operativne strategije pomoči za starejše z izbranimi storitvami;
 • informiranje in obveščanje;
 • vzpostavitev in delovanje Info točke za starejše;
 • izobraževanja za starejše in njihove bližnje.
Rezultati:
 • Uspešno izveden prenos znanja;
 • vzpostavljena mreža prostovoljcev na projektnem območju;
 • vzpostavljene nove tri točke za starejše.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

Sorodne novice

31.3.2022 "Točka za starejše" združila organizacije in posameznike na prvi delavnici o aktivaciji prostovoljstva

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet