English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi

Trajanje projekta: 30.09.2019 – 30.08.2022
Program: Erasmus+
Vodilni partner: Dacorum council for voluntary service
Partnerske države: Velika Britanija, Srbija, Slovenija, Litva, Romunija

Projekt postavlja v ospredje problematiko podeželskih območij, ki jih mladi zapuščajo, saj tam ne najdejo ustreznih zaposlitev, priložnosti za rast in osebni razvoj. Prav tako pa projekt izpostavlja številne potenciale in hkrati pasti, ki jih dandanes predstavljajo priložnosti samozaposlitve ter socialnega podjetništva. V ta širši kontekst bomo v okviru projekta postavili pomen ohranjanja tradicionalnih izročil, ki vse bolj izumirajo. Mojstri rokodelskih in drugih veščin težko predajajo svoja znanja, številne obrti izumirajo. Prav v tem smo vsi partnerji prepoznali velik potencial za mlade in širše lokalne skupnosti vseh partnerskih držav.

Vsak izmed partnerjev bo v svojem lokalnem okolju izbral dve tradicionalni veščini, ki sta vezani na kulturno dediščino posameznega območja. Tradicionalni obrtniki bodo imeli priložnost pokazati svoje delo, zbuditi zanimanje med mladimi in s pomočjo oblikovanih tečajev, delavnic in video posnetkov prenesti svoje znanje na mlajše generacije.

V drugem delu izvajanja projekta bomo organizirali številne delavnice in oblikovali tečaje, ki bodo mladim omogočili vstop v svet (socialnega) podjetništva, prav tako bodo vsem sodelujočim ponudili podporo pri prvih korakih v svet podjetništva: pisanje poslovnega načrta, pomen komuniciranja navzven, pasti in priložnosti trženja, pomen timskega dela, osnove načrtovanja dogodkov, pomen mreženja itd. Za strokovno vodenje bo vsak sodelujoč imel možnost sodelovanja in svetovanja strokovnjaka s področja podjetništva, ki bo opravljal mentorsko delo ves čas izvajanja projekta.

Projekt združuje delo z mladimi, tradicionalne veščine, medgeneracijsko učenje in socialno podjetništvo. Na ta način želimo prispevati k ohranjanju tradicionalnih obrti in dediščine v podeželskih okoljih, ter hkrati spodbuditi razvoj podjetništva.

Elektronski informatorji projekta: 


 


 

Sorodne novice

30.9.2021 Razvojni center Srca Slovenije na Gimnaziji Litija uspešno izvedel rokodelske delavnice

31.3.2020 Prva »second hand« trgovina v Litiji - Stara šola, našla svoje mesto v Koblarjevi hiši

23.12.2019 Prvo srečanje partnerjev projekta ''Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi''

23.12.2019 Vaše mnenje je za nas izjemno pomembno! Anketa ''Katere so tiste tradicionalne veščine, za katere menite, da bi bile primerne za medgeneracijski prenos znanj na mlade?''

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet