English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


EU_SHAFE – Razvoj pametnih, zdravih in starosti prijaznih okolij

Trajanje projekta: prva faza: 1.8.2019 - 31.1.2022, druga faza: 1.2.2022 - 31.1.2023
Program: Interreg Europe
Vodilni partner: Svet Province Bizkaia (Španija)
Partnerske države: Danska, Irska, Italija, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Španija,

Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je „ustvarjanje starosti prijaznih mest in skupnosti, eno izmed najbolj učinkovitih pristopov lokalne politike na staranje prebivalstva“. Vendar pa regionalne pobude še vedno niso usklajene med področji kot so zdravje, socialne zadeve, teritorialni trajnostni razvoj, zaposlovanje in družbena blaginja. Ta pristop omejuje ustvarjanje, razpoložljivost in starosti prijaznih rešitev po vsej Evropi. Zaznan je tudi razkorak med tehnološkim razvojem ter dejanskimi potrebami in pričakovanji končnih uporabnikov. Skupna prizadevanja in izmenjava dobrih praks bodo ključni dejavniki za izboljšanje kakovosti življenja, za vključujoče in trajnostne sisteme zdravstvenega in socialnega varstva ter dostop državljanov do storitev.

Projekt EU_SHAFE bo izboljšal politike in prakse v sedmih evropskih regijah z razvojem celovitega pristopa k pametnim, zdravim in starosti prijaznih okolij (SHAFE). Partnerstvo bo z metodologijo „učenje z izmenjavo“ vzpostavilo pristop "quadruple helix" za izmenjavo izkušenj in praks za izboljšanje instrumentov politike na več ravneh. Vključuje deležnike iz štirih področij: mala in srednje velika podjetja, institucije znanja, javni sektor in civilno družbo. Partnerstvo projekta bo ustvarilo skupni in vključujoč ekosistem med javnimi organi, evropskimi mrežami in združenji uporabnikov, ki bodo svoje izkušnje in veščine vključili v znanja akademske sfere ter znanja malih in srednjih podjetij za rast storitev v lokalni skupnosti in "staranja na domu" po Evropi.

EU_SHAFE bo vlagal v oblikovanje politike in prilagajanje regionalnih instrumentov, z oblikovanjem velike evropske lokalne mreže zainteresiranih deležnikov, ki bodo skupaj sodelovali v ekosistemih v smeri skupnega modela - »Bela knjiga« o »SHAFE«.

Razvojni center Srca Slovenije kot partner projekta želi izboljšati inovacijske politike na lokalni ravni tudi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) ter spremeniti instrument politike tako, da bodo projekti s področja oskrbe na domu imeli več možnosti financiranja. Z zbranimi izkušnjami in dobrimi praksami iz drugih evropskih regij se bo hitreje reševalo te velike izzive.


Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/eushafe/Prvo srečanje partnerjev projekta v Aarhusu na Danskem.

 

Sorodne novice

24.12.2021 Ogled dobrih praks za kakovostnejše življenje starejših na Portugalskem

30.11.2021 Organiziran peti dogodek namenjen kakovostnejšemu življenju starejših v Srcu Slovenije

29.10.2021 Ogled dobrih praks za kakovostnejše življenje starejših na Danskem

30.6.2021 Razvojni center Srca Slovenije organiziral spletni mednarodni dogodek za kakovostnejše življenje starejših

14.6.2021 Vabljeni na spletni mednarodni dogodek za kakovostnejše življenje starejših, ki ga organiziramo v Sloveniji

3.6.2021 Organiziran četrti dogodek namenjen kakovostnejšemu življenju starejših v Srcu Slovenije

30.3.2021 Pomemben rezultat projekta EU_SHAFE - potrjen LAS projekt »Točka za starejše«

23.12.2020 Organiziran tretji dogodek namenjen kakovostnejšemu življenju starejših v Srcu Slovenije

30.6.2020 Organizirano drugo srečanje vseh akterjev, ki skrbijo za kakovostnejše življenje starejših v Srcu Slovenije

28.11.2019 Skupaj za kakovostnejše življenje starejših v Srcu Slovenije

24.9.2019 Prvo srečanje partnerjev projekta EU_SHAFE – Razvoj pametnih, zdravih in starosti prijaznih okolij

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet