English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


HoCare - Inovativne rešitve za oskrbo na domu

Trajanje projekta: prva faza: 1.4.2016 - 31.3.2018, druga faza: 1.4.2018 - 31.3.2020, dodatne aktivnosti (Covid-19 razpis): 1.10.2021 - 30.9.2021
Program: Interreg Europe
Vodilni partner: Razvojna agencija Nikozija (Ciper)
Partnerske države: Ciper, Bolgarija, Romunija, Litva, Madžarska, Portugalska, Češka

Staranje prebivalstva je izziv za vse regije v Evropski Uniji, a hkrati pomeni tudi priložnost za rast in delovna mesta, saj je v inovativnih rešitvah za oskrbo na domu veliko potenciala tudi za mala in srednje velika podjetja. Projekt HoCare se ukvarja z iskanjem inovativnih rešitev za oskrbo na domu in spodbuja različne deležnike (pristop »Quadruple Helix« ali četverna vijačnica) v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za spremembe na tem področju. V Sloveniji se bomo nanašali predvsem na Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki vključuje tudi regulativo glede oskrbe na domu.

Logika "quadruple helix" vključuje deležnike iz štirih področij: mala in srednje velika podjetja, institucije znanja, javni sektor in civilno družbo. Sodelovanje in povezovanje med njimi omogoča vzpostavitev inovacijskega sistema in razvoj novih rešitev. Deležniki sodelujejo med seboj in soustvarjajo prihodnost ter spodbujajo strukturne spremembe. Z medsebojnim sodelovanjem presegajo okvir tega, kar bi lahko storila ena sama organizacija ali posameznik. Ta model vključuje tudi uporabniško usmerjene inovacijske modele, da se v celoti izkoristijo prednosti navzkrižnega plemenitenja idej.

Kot rezultat projekta se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na področju oskrbe na domu. Pripravljene bodo analize stanja v regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi tri mednarodne tematske delavnice, na katerih bodo sodelujoči izmenjali izkušnje in dobre prakse s področja oskrbe na domu. Mednarodne tematske delavnice bodo potekale na Portugalskem, Madžarskem in v Sloveniji.
 
Razvojni center Srca Slovenije v projektu HoCare vodi delovni paket Komunikacije in diseminacije in tako skrbi za promocijo projekta navzven.

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/hocare

Twitter: https://twitter.com/HoCare_project
 

Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.
 

Sorodne novice

26.9.2022 Predstavitev inovativnih rešitev za oskrbo na domu v Bukarešti

30.10.2019 Organiziran zaključni dogodek projekta HoCare, ki naslavlja inovativne rešitve za oskrbo na domu

27.6.2018 Okrogla miza o novostih na področju zdravja in oskrbe na daljavo na domu

22.6.2018 Predstavitev novosti na področju storitev zdravja in oskrbe na daljavo v Sloveniji

4.4.2018 Okrogla miza o tehnologijah za izboljšanje aktivnega staranja

20.3.2018 Pridružite se nam na okrogli mizi o tehnologijah za izboljšanje aktivnega staranja

14.6.2017 Mednarodna konferenca na temo oskrbe na domu v Sloveniji

26.5.2017 V Litiji mednarodno o oskrbi starejših na daljavo

23.12.2016 Srečanje akterjev s področja oskrbe na domu v Dolskem

30.5.2016 Nov projekt HoCare za inovativne rešitve za oskrbo na domu

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet