English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Župani Srca Slovenije so se srečali v Kamniku

4. marec 2011 - Na Občini Kamnik je v torek, 1. marca 2011, potekalo drugo letošnje srečanje Območnega sveta Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki povezuje občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki deluje od leta 2006, prepoznava znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko.

Sejo je vodil Marjan Šarec, župan Občine Kamnik, ki je tudi predsednik Območnega sveta RPSS. Župani so se seznanili s strateškimi dokumenti znamke Srce Slovenije: mag. Ladeja Godina Košir je predstavila Smernice za upravljanje z znamko Srce Slovenije in poudarila vrednote znamke (etičnost, srčnost, kakovost, edinstvenost in mreženje) ter njeno poslanstvo: »Poslanstvo je razvijati prostor v katerem rad živim, ker v njem lahko ustvarjam, se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam«. Priročnik celostne grafične podobe znamke Srce Slovenije je predstavil Matej Zupančič, ki je znamko tudi vizualno zasnoval.

Strokovno podporo za uresničevanje projektov, sprejetih z letnimi programi dela, partnerstvu vključenih občin zagotavlja Center za razvoj Litija. Župani so sprejeli oba predstavljena strateška dokumenta znamke Srce Slovenije, prav tako pa so potrdili tudi Program dela Razvojnega partnerstva središča Slovenije za leto 2011, ki ga je predstavila Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija.

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

   
 

Produkcija: Peternet