English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Občina Mengeš se je pridružila Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije

Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije (RPSS) se je pridružila Občina Mengeš, ki je s tem vstopila v interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije. S podpisom pogodbe županov je bilo Razvojno partnerstvo sicer vzpostavljeno leta 2006, ko so se povezale občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje in Radeče. Poleg Občine Mengeš se bodo v prihodnosti v RPSS vključile tudi Občina Domžale, Trzin in Komenda. Verjamemo, da se širšim povezovanjem odpirajo tudi nove razvojne možnosti.

Produkcija: Peternet