English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje županov Srca Slovenije v Kamniku

V začetku januarja so se v Mekinjah pri Kamniku sestali predstavniki občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS) in občin območja Srca Slovenije. Rezultati in učinki razvojnega partnerstva, ki so bili predstavljeni na ponedeljkovem srečanju, zgovorno govorijo o pozitivnih rezultatih RPSS-ja in doseganju zastavljenih ciljev. Delovanje razvojnega partnerstva so predstavniki občin v preteklem obdobju ocenili kot zelo uspešno, strinjali pa so se tudi s ciljem, da se v letu 2010 nadaljuje izgradnja in utrjevanje identitete območja Srca Slovenije.

Na podlagi pozitivnih rezultatov dosedanjega dela se že kažejo tudi predlogi za priključitev sosednjih občin k razvojnemu partnerstvu in blagovni znamki Srce Slovenije – predvidoma spomladi se bodo priključile občine Domžale, Trzin, Komenda in Mengeš.

Skupni regijski projekti za leto 2010
V drugem delu srečanja so bili predstavniki občin seznanjeni s ključnimi skupnimi regijskimi projekti, ki jih Center za razvoj Litija izvaja v letu 2010: CO2-NeuTrAlp, Listen to the voice of villages, Lokalna samooskrba, LAS Srce Slovenije, Regionalno NVO stičišče Srca Slovenije, Promocija turističnega območja Srca Slovenije, Inovativna mreža mikro TIC-ev in Ambasadorji Srca Slovenije.


 Produkcija: Peternet