English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Festival dediščine podzemnih arhitektur je odlično uspel

6. oktober 2022 - Strokovnjaki iz različnih področji so izmenjevali svoje izkušnje in jih delili obiskovalcem Festivala dediščine podzemnih arhitektur, ki se je v ponedeljek, 3. oktobra odvijal v Mestnem muzeju Litija.

Letos smo Dneve evropske kulturne dediščine spoštljivo obeležili tudi v Litiji. Z dogodkom, ki je izpostavil velik »turistični potencial dediščine podzemnih arhitektur v Sloveniji«, kar je tudi naziv projekta, ki smo ga skupaj s člani SRIPT-a in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete UL izvajali zadnje leto. Poleg rovov, zaklonišč, utrdb in repnic, so bili v ospredju dogodka tudi rudniki, s poudarkom na Rudniku Sitarjevec Litija.

Arhitekt, urbanist, esejist in predavatelj, g. Janko Rožič, ki je oblikoval tudi dobršen del opreme Rudnika Sitarjevec, je predstavil dediščinske in prostorske potenciale 7-ih objektov kulturne dediščine. Poleg Rudnika Sitarjevec, še Rove Tezno, Repnice na Bizeljskem, Rudnik Senovo, Rove Kranj, Utrdbo Goli vrh v Poljanski dolini ter Utrdbo na Primožu pri Pivki.

Razpravljavci okrogle mize pa so se dotaknili pomena ohranjanja in širše promocije tovrstnih arhitektur.

Dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je med drugim dejal, da je Rudnik Sitarjevec eno najbogatejših najdišč različnih mineralov v svetovnem merilu in kot tak predstavlja izjemno učno okolje tako za geologe ter druge izobraževalne in stanovske organizacije kot tudi za individualne turiste in obiskovalce.

Dr. Mateja Golež iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije je predstavila projekt »kresničk«, posebne svetlobne predstavitve v Rudniku Sitarjevec, ki so jo izdelali študenti v spomin na rudarje.

Učitelj, ljubiteljski zgodovinar, lokalni vodnik in predsednik Turističnega društva Senovo, g. Anton Petrovič, ki veliko svojega časa posveča ohranjanju in spoštovanju naravne ter kulturne, predvsem tehniške dediščine v lokalnih okoljih, je čestital za opravljeno delo in izjemno predstavitev Rudnika Sitarjevec.

Gospa Ida Dolšek, avtorica več knjig z domoznansko tematiko, učiteljica in zbirateljica dediščine v okolju Litije in Šmartna je pozvala k čim prejšnji ubeseditvi in zapisu rudarskih zgodb, o katerih pričajo še živeči rudarji in njihovi potomci. Veseli bomo, če nas kdo od pričevalcev rudarske dediščine kontaktira in nam zaupa svoje spomine na nekoč delujoč rudnik Sitarjevec.

Dr. Janja Turšič, poznavalka ekološke problematike in aktivna turistična vodnica po rudniku, pa je udeležencem predstavila svoje izkušnje z obiskovalci Rudnika Sitarjevec; njihovo navdušenje, občudovanje in ideje za nadgradnjo turističnih doživetij.

Udeleženci so, skupaj z županom Občine Litija, g. Francijem Rokavcem, izrazili veliko zahvalo vztrajnim in skrbnim posameznikom, ki so veliko prispevali k obuditvi našega izjemnega podzemnega bogastva: dr. Urošu Herlecu, Blažu Zarniku in Mirku Dolinšku.

Odlično druženje smo nadaljevali z otvoritvijo razstave risarskih del z naslovom »Voščenke iz pigmenta Sitarjevec«, ki so jo pripravile študentke Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom doc. mag. Anja Jerčič Jakob ter s prav posebno Sitarjevško sladico ter krhljevko – sadnim napitkom, ki so ga rudarji prinašali na delo. Oboje izpod rok odličnega slaščičarja Krčme na Gradu Bogenšperk. Srečanje smo zaključili, kje drugje, kot v samem podzemlju Rudnika Sitarjevec Litija. Vljudno vabljeni tudi vi!

Okrogla miza »Preplet znanosti, ustvarjalnosti in umetnosti v dediščinskem turizmu«.


Ogled Izvoznega rova v Rudniku Sitarjevec Litija. 


Produkcija: Peternet