English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvi rezultati projekta RE-CONNECT

11. julij 2022 - Intenzivno delo in odlično sodelovanje projektnih partnerjev na projektu RE-CONNECT je ustvarilo prve rezultate. Veseli in ponosni smo, da jih lahko delimo s širšo javnostjo. S projektom RE-CONNECT bomo na Razvojnem centru Srca Slovenije pospešili razvoj digitalnih in trajnostnih kompetenc turističnega osebja na odmaknjenih turističnih destinacijah. S pristopom bolj zelenega, digitalnega in trajnostnega turizma ter s principi krožnega gospodarstva bomo iskali rešitve, ki bodo spodbujale gospodarski potencial na podeželju in razvoj konkurenčnega turizma.

V okviru projekta bo razvita digitalna platforma, namenjena lokalnemu turističnemu osebju, ki bo v skupni mreži delil svoje izkušnje, izzive in najboljše delovne prakse. Da bi bila platforma čim bolj koristna za končne uporabnike, smo vsebino platforme opredelili s pomočjo javnega zbiranja idej in predlogov v obliki vprašalnika, pri katerih je sodelovalo 20 tematskih strokovnjakov in končnih uporabnikov iz posamezne partnerske države. Vsaka partnerska organizacija je naprej predstavila projekt v svojemu lokalnemu okolju ter s pomočjo analize vprašalnikov opredelila, katere tematske vsebine in funkcije naj platforma vsebuje. Z analizo vprašalnikov smo prišli do dragocenih informacij, ki nam bodo koristile pri nadaljnjem delu ter vzpostavitvi platforme. Naše poletje bo tudi dalje intenzivno. Jeseni bo spletna platforma zaživela in ponudila konkretne tematske vsebine, ki si jih kočni uporabniki tudi najbolj želijo.

To pa ni vse, kar smo dosegli v preteklih mesecih. Za nami je tudi prvo transnacionalno srečanje partnerjev, ki je potekalo v Cataniji na Siciliji. Srečanje smo izkoristili za medsebojno spoznavanje in boljše povezovanje projektne ekipe, hkrati pa smo predstavili tudi rezultate dosedanjega dela in se dogovorili o konkretnih nalogah in izzivih, ki še prihajajo.

Pred nami je delovno poletje in veselimo se jeseni, ko vam bomo lahko ponosno predstavili nadaljnje dosežke. Do takrat pa ostanite z nami!
Parterji med delovnim sestankom v Cataniji


Produkcija: Peternet