English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Rezultati P-IRIS projekta za spodbujanje podjetništva v Srcu Slovenije

23. junij 2022 - P-IRIS projekt (programa Interreg Europe) pušča pomembne sledi v Srcu Slovenije že vse od leta 2017, ko smo s parterji iz šestih držav pričeli intenzivno pot za izboljšanje inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij. Prav odlični rezultati štiriletnega obdobja so botrovali k odločitvi, da se partnerstvo ponovno poveže in v dodatnem letu aktivnosti naslovi konkretne izzive, ki jih je v Evropi pustila epidemija COVID-19. Sedaj smo tik pred zaključkom tega obdobja, rezultati pa ponovno kažejo, da smo na Razvojnem centru Srca Slovenije uspeli nasloviti konkretne izzive in potrebe lokalnega gospodarstva.

10. maja 2022 smo na Občini Litija organizirali srečanje podjetnikov in obrtnikov iz občin Litija in Šmartno pri Litiji. Srečanje smo organizirali skupaj z obema občinama in v sodelovanju z Območno Obrtno-Podjetniško zbornico Litija in inštitutom IRAP. Udeležencem smo predstavili možnosti za pridobitev (ne)povratnih sredstev iz različnih slovenskih in mednarodnih razpisov. Na srečanju smo identificirali različne potrebe posameznih podjetnikov in odgovorili na vprašanja o strukturah črpanja in birokratskih izzivih večjih razpisov. Glede na izpostavljene potrebe in želje smo v okviru projekta zainteresiranim ponudili možnost individualnega svetovanja za učinkovitejšo identifikacijo virov so-financiranja posameznih investicijskih ter vsebinskih nadgradenj, ki jih lokalni podjetniki ter obrtniki načrtujejo. Individualne obravnave in svetovanja smo na Razvojnem centru izvajali skupaj z Inštitutom IRAP. Tako smo birokratsko in vsebinsko zahtevne projekte približali vsakemu podjetniku, ki se morda tudi prvič sooča s prijavami na razpise.

Na Razvojnem centru pa bomo predstavnikom ekonomskega sektorja predstavili tudi 5. javni poziv LAS Srce Slovenije za nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kjer bo razpisanih nekaj več kot 100.000€ sredstev. Merila za izbor projektov spodbujajo partnerske projekte (partnersko in medsektorsko povezovanje ter povezovanje med upravičenci iz vseh občin območja LAS Srca Slovenije). V okviru P-IRIS projekta bomo predstavnikom ekonomskega sektorja predstavili razpisne pogoje javnega poziva LAS Srce Slovenije, jim pomagali projektne ideje nadgraditi in povezati v smiselne celote ter jih povezati v skupen projekt za prijavo na javni razpis. Dogodek bo predvidoma potekal konec avgusta 2022.

Pomembna aktivnost projektnega obdobja pa je bila tudi ogled dobrih praks podpornih okolij za podjetništvo na Norveškem. Med 8. in 9. junijem 2022 smo s predstavnico Občine Litija obiskali ruralno okolje Zahodne Norveške, natančneje občine Sogndal in Kunn ter širše Vestland okrožje. Ta predel Norveške je zelo razpršen, razdalje so dolge, prebivalci pa živijo v majhnih središčih ali so razpršeni izven urbanih naselij. To območje je pred leti slovelo po množičnem odseljevanju mladih v večja središča, v zadnjem obdobju pa se je prav zaradi dobro strukturiranih podpornih okolij ta trend spremenil. Kljub vsemu je COVID-19 močno prizadel številne projekte spodbujanja podjetništva na tem območju, a lokalne skupnosti in posamezni podjetniki so jasno odgovorili na vse te izzive in vzpostavili nove inkubatorje, co-working prostore, oblikovali posebne programe za nemoteno delo, razvoj in mreženje, tudi v obdobju, ko je za kar nekaj časa svet navidezno obstal. Vse to je bilo možno z močno finančno podporo okrožja Vestland in posameznih občin, ki so vse omenjene projekte podprle. Zagotovo praksa, ki jo je vredno ponotranjiti tudi v Slovenskem prostoru.


Srečanje podjetnikov in obrtnikov iz občin Litija in Šmartno pri Litiji


Individualna svetovanja na Razvojnem centru Srca Slovenije


Srečanje parterjev in evalvacija dosežkov projekta kot del študijskega obiska na Norveškem


Produkcija: Peternet