English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Tudi z malimi kmetijami se da preživeti!

16. marec 2022 - Da so male kmetije velika priložnost, so potrdili tudi številni udeleženci 2. srečanja kmetijskih gospodarstev občine Lukovica, ki smo ga skupaj organizirali Občina Lukovica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ Ljubljana in Razvojni center Srca Slovenije.

Analize kažejo, da smo še vedno precej odvisni od uvoza kmetijskih proizvodov; predvsem žit, krompirja, sadja in zelenjave (vir: Stopnja samooskrbe s hrano | Okoljski kazalci (gov.si)). Zato je, še posebej v negotovih razmerah, s katerimi se soočamo danes, izjemno pomembno, da vsak od nas podpre vse tiste, ki si prizadevajo k povečanju samooskrbe s hrano. Mednje zagotovo sodijo tudi Primož Smrkolj iz kmetije Lebar, Miha Capuder s kmetije pr´Kic, Sašo Kašnik iz ekološko sadjarske kmetije Kašnik ter Tanja Cerar iz ekološke kmetije pr´Matet, ki so se predstavili na dogodku. Izjemno nas veseli tudi dejstvo, da so udeleženci prepoznali še dodatne priložnosti, ki jih na kmetije lahko prinese turistična dejavnost. Ljudje namreč vse bolj iščemo aktivna, zdrava in trajnostna doživetja, stran od množic in ustaljenih poti. Temu lahko veliko prispevajo tudi kmetije.

Da je kmetijstvo ena od pomembnih strateških panog, je v svojem nagovoru poudaril tudi minister, dr. Jože Podgoršek, in dodal, da bo za to področje zagotovljenih dodatnih 310 milijonov sredstev. Tudi Olga Vrankar, županija Občine Lukovica, pobudnica srečanja, ki postaja že tradicionalno, si v okviru občinskih zmogljivosti prizadeva k čim večji podpori lokalnih kmetov in spodbuja k dopolnilnim dejavnostim na kmetijah, ki so v Lukovici še premalo prisotne. Prisotna pa je lokalna znamka prehranskih izdelkov »Zakladi Črni graben«, ki predstavlja dobro osnovo za vse večje prepoznavanje pomena kakovostne hrane in lokalne pridelave in predelave.

Več o dogodku si lahko preberete tukaj, mi pa vas spodbujamo, da podprete lokalne kmete iz Srca Slovenije preko nakupa sadov njihovega dela. Ideje za nakup so vam na voljo tukaj.


Udeleženci 2. srečanja kmetijskih gospodarstev v Lukovici

Produkcija: Peternet