English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ogled dobrih praks za kakovostnejše življenje starejših na Danskem

4. oktober 2021 - Ogledi dobrih praks v tujini so po skoraj dveh letih končno mogoči tudi v živo. V okviru projekta EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava in kakovostna okolja za starejše, je bil 29. in 30. septembra organiziran študijski obisk dobrih praks na Danskem, gostila pa ga je Občina Aarhus. Štiri navdihujoče dobre prakse na temo komunikacije in informiranja starejših, sta si skupaj z nami ogledali tudi Klavdija Kobal Straus iz Ministrstva za zdravje in Irena Špela Cvetežar, direktorica doma Tisje.

Ogledali smo si demonstracijski prostor DokkX, v katerem lahko občani preizkusijo različne tehnologije in orodja, ki podpirajo samostojno in aktivno življenje starejših (soba z zvokom in svetlobo, ki stimulira čute, navidezna resničnost za ogled muzejev in turističnih znamenitosti, različne tehnologije za ljudi z demenco, itd.). Pri razvoju tehnoloških rešitev sodelujejo izobraževalne in raziskovalne institucije, podjetja in industrija, občina in občani Aarhusa. Tehnologije se na vsakih šest mesecev zamenjajo. Prvi dan se je zaključil z obiskom SPARK-a, novega urbanega prostora v predelu Marselisborg, ki je namenjen rehabilitacijskim dejavnostim na prostem in vključevanju v okolje. Gradi se nov javni park, ki bo spodbudil socialno vključevanje, krepil zdravje, dobro počutje in izboljšal kakovost življenja uporabnikom Sparka ter ostalim občanom.
Naslednji dan smo si ogledali edinstveni stanovanjski projekt Hiša generacij, ki združuje ljudi vseh starosti, z različnimi sposobnostmi in v različnih življenjskih situacijah. Otroci, mladi, odrasli in starejši živijo skupaj in si delijo vsakdanje življenje v hiši, kjer je organizirano tudi dnevno varstvo za otroke, nastanitve za študente, družine, invalide in starejše z oskrbo ali brez nje. Spoznali smo še nov dom za starejše osebe z demenco Skovvang, ki ima 105 namestitvenih enot ter 20 enot za kratkoročno bivanje, vse s pogledom na zelene površine in vrtom, v katerem se prebivalci lahko varno gibljejo. V bližini sta jedilnica in dnevni prostor namenjen sprostitvi. V projekt so vključene tudi trajnostne energetske in okoljske rešitve, vključno z optimizirano zasnovo stavbe, zelenimi strehami in solarnimi paneli.

V Razvojnem centru Srca Slovenije pri svojem delu ves čas izhajamo iz potreb lokalnega okolja in v evropske projekte vključujemo različne organizacije. Prenos znanja in dobrih praks zagotavlja trajnost in razvoj ter odpira nove poti in povezave. Veseli nas, kadar lokalne in nacionalne organizacije prepoznajo te priložnosti in nova spoznanja razvijajo dalje.

Klavdija Kobal Straus, vodja sektorja Dolgotrajna oskrba, Ministrstvo za zdravje

»Možnost ogleda praks drugih držav in izmenjava izkušenj je vedno dobrodošla. Ne le zaradi iskanja možnosti razvoja in prenosa praks, ki se v drugih državah izkažejo kot uspešne, ampak tudi zato, ker se tako mnogokrat potrdi, da imamo v Sloveniji veliko dobrih rešitev, ki naslavljajo potrebe državljanov. Ključno sporočilo ogleda dobrih praks na Danskem se mi zdi v zavedanju države, da so človeški viri omejeni in da je potrebno poiskati možne rešitve racionalizacije potrebe po kadrih, pri čemer zlasti dober potencial kažejo nove storitve z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Kakovostna, varna in dostopna zdravstvena obravnava in dolgotrajna oskrba, v kateri bo pacient ali uporabnik aktiven partner, so cilj vseh držav, ki so se udeležile srečanja. Hvala Razvojnemu centru Srca Slovenije za dano priložnost.«


Irena Špela Cvetežar, direktorica doma Tisje

»Posebej sem bila vesela možnosti ogleda novozgrajenega negovalnega doma za osebe obolele z demenco - Skovvang. Njihova strategija delovanja zajema celovito obravnavo tovrstno obolelih oseb. Poleg namestitve strešjih z napredovano obliko demence bodo v tem domu potekale tudi krajše namestitve namenjene obravnavi začetnih oblik demence za podporo obolelim in njihovim bližnjim za bivanje v domačem okolju. Raznolikost predstavljenih številnih drugih inovativnih praks sem z velikim zanimanjem spremljala, saj je marsikatera ideja ali del projekta uporaben pri mojem delovanju v Domu Tisje. Iskreno sem hvaležna za to možnost«.Ogled SPARK-a, novega urbanega prostora za rehabilitacijo in socialno vključevanje.


Ogled doma za starejše osebe z demenco Skovvang.


Ogled hiše generacij z deležniki  iz Irske in Slovenije. Iz desne prosti levi: Klavdija Kobal Straus (Ministrstvo za zdravje) in Irena Špela Cvetežar (direktorica doma Tisje).


Ogled demonstracijskega prostora DokkX za preizkus različnih tehnologij in orodij za samostojno in aktivno življenje starejših.


Produkcija: Peternet