English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije na Gimnaziji Litija uspešno izvedel rokodelske delavnice

27. september 2021 - Razvojni center Srca Slovenije je v mesecu septembru, v okviru Erasmus+ projekta »Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi«, na Gimnaziji Litija uspešno izvedel rokodelske delavnice šivanja ter lončarstva in keramike.

Glavni namen projekta je prikaz tradicionalnih obrti in prebujenje  zanimanja za le-te med mladimi ter praktičen  prenos tradicionalnega znanja na mlajše generacije. V ta namen smo na Gimnaziji Litija začeli novo šolsko leto s ciklom rokodelskih delavnic za dijake. Gospe Barbara Dacar in Helena Hercigonja sta dijake vpeljali v svet lončarstva in keramike ter šivanja, jim predstavili orodja in materiale, ki se uporabljajo pri posamezni obrti ter jih vodili vse do izdelave končnega izdelka.

V oktobru bomo pridobljeno znanje nadgradili še z izobraževanjem o socialnemu podjetništvu. Vsem sodelujočim bomo ponudili podporo pri prvih korakih v svet podjetništva: pisanje poslovnega načrta, pomen komuniciranja navzven, pasti in priložnosti trženja, pomen timskega dela, osnove načrtovanja dogodkov, pomen mreženja itd. Za strokovno vodenje bo vsak sodelujoč imel možnost sodelovanja in svetovanja strokovnjaka s področja podjetništva, ki bo opravljal mentorsko delo ves čas izvajanja projekta.

Dva mlada, ki se bosta udeležila tako rokodelskega, kot tudi podjetniškega tečaja bomo v februarju 2022 odpeljali v Wales (Velika Britanija), kjer bodo z mednarodnimi udeleženci razpravljali o kakovosti tečajev.

Projekt združuje delo z mladimi, tradicionalne veščine, medgeneracijsko učenje in socialno podjetništvo. Na ta način želimo prispevati k ohranjanju tradicionalnih obrti in dediščine v podeželskih okoljih, ter hkrati spodbuditi razvoj podjetništva.


 

Produkcija: Peternet