English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Pomemben rezultat projekta EU_SHAFE - potrjen LAS projekt »Točka za starejše«

 26. marec 2021 – Razvojni center Srca Slovenije se že vrsto let zavzema za kakovostnejše življenje starejših, zato se vključuje v evropske projekte, ki to spodbujajo. Takšen projekt je tudi EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava in starosti prijazna okolja. Najpomembnejši rezultat izvedenih aktivnosti je vsekakor priprava skupnega projekta za starejše »Vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na domu – Točka za starejše«, ki je bil na LAS razpisu tudi potrjen konec marca 2021.

V okviru EU_SHAFE so bila organizirana že tri srečanja za organizacije, ki v Srcu Slovenije delujejo na področju starejših. Predstavljene so bile evropske dobre prakse na temo bivanja in socialnega vključevanja, poudarek pa je bil na potrebah lokalnega okolja. Na prvem srečanju se je že izvedla delavnica za oblikovanje skupne projektne ideje za prijavo na LAS razpis in glede na zaključke vseh srečanj, je Razvojni center Srca Slovenije organiziral delavnico za vse potencialne partnerje bodočega projekta iz vseh občin LAS območja. Srečanje je potekalo 26. avgusta 2020 v Dolu pri Ljubljani, kjer je Zavod Oreli iz Kamnika predstavil okvirno projektno idejo, ki izvira iz njihovega znanja, izkušenj in delovanja na območju občine Kamnik.

Glede na vse zbrane informacije, pobude, predloge in dobre prakse projekta EU_SHAFE, je Razvojni center Srca Slovenije pričel s koordinacijo priprave vloge na LAS razpis. Cilj je bil, da je en partner iz vsake občine LAS z namenom zajema celotnega območja. K partnerstvu so pristopili Občina Litija, Občina Lukovica in Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, vodilni partner projekta pa je LAS Srce Slovenije, ki je tudi pripravljal vlogo. Zunanji izvajalec projekta je Zavod Oreli iz Kamnika, saj lahko njihov že delujoč sistem za pomoč starejšim na domu nadgradimo in ga prenesemo v ostale občine LAS Srce Slovenije.

Projekt bo omogočil prenos znanja in praktičnih izkušenj skozi predavanja in delavnice. Za vsako partnersko občino se bo pripravila strategija razvoja storitev za starejše na osnovi izvedene analize obstoječega stanja in želenega končnega stanja, kar bo podlaga za aktivno izboljšanje obstoječih storitev in uvajanja novih. Vzpostavile se bodo tri točke za starejše, ki bodo nudile posamezne storitve (svetovanje, pomoč na domu), mreža sodelujočih organizacij in mreža prostovoljcev. Skupščina LAS je 25. marca 2021 projekt »Točka za starejše« potrdila. Po dokončni potrditvi projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja se bo projekt izvajal v letih 2021 in 2022.

Naslednja aktivnost projekta EU_SHAFE je srečanje deležnikov v maju 2021, kjer bodo predstavljene evropske dobre prakse na temo komuniciranja in informiranja.


Srečanje s potencialnimi partnerji projekta za starejše, Dol pri Ljubljani, 26.8.2020

Produkcija: Peternet