English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ključni vidik projektov je njihova trajnost

27. julij 2020 - Razvojni center Srca Slovenije je razvojna organizacija, ki že od leta 2000 vodi, koordinira in povezuje razvojne projekte območja Srce Slovenije. Zaposleni v sodelovanju s številnimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničujejo projekte, ki povečujejo kakovost življenja ljudi v regiji in skrbijo za njen razvoj s pomočjo evropskih in nacionalnih sredstev. Kot razvojni center smo vpeti v mednarodno partnersko mrežo z 290 organizacijami iz 34 držav, doslej pa smo sodelovali že v 37 mednarodnih projektih na 17 evropskih programih.

V Razvojnem centru Srca Slovenije pri svojem delu ves čas izhajamo iz potreb lokalnega okolja. Za njihovo izpolnjevanje organiziramo, vodimo in koordiniramo posameznike in organizacije ter jih združujemo v mreže, kot so mreža skupnosti in občin, mreža turističnih ponudnikov, mreža vrtcev in šol, mreža kmetov, mreža rokodelcev in mreža podjetnikov. Preko delovanja posameznih mrež in poznavanja njihovih potreb, organizacije in posameznike iz lokalnega okolja vključujemo v evropske projekte, saj smo pri svojem delu spoznali, da je najpomembnejši trajnostni vidik, torej nadaljevanje projekta tudi po samem zaključku, kar pa ni mogoče brez poznavanja lokalnega okolja. V mesecu juliju je bil Razvojni center Srca Slovenije naključno izbran, da se izvede kontrola s strani Evropske komisije (»Joint Secretariata«) dveh že uspešno zaključenih projektov HoCare in INSIGHTS. Poleg pomembnosti trajnostnega vidika projektnih rezultatov smo dobili potrditev, da je tudi ohranjanje pridobljenega znanja bistvenega pomena za razvoj lokalnega okolja, saj ustvarja kontinuiteto in pomembno prispeva k nadaljnjem razvoju lokalnega okolja.

V okviru projekta INSIGHTS - »Strategije zelenega in zdravega turizma« se je pripravila Strategija turizma za Litijo in Šmartno pri Litiji, kjer se je predstavila skupna destinacija. Tako sta se lahko obe občini skupaj prijavili na »Slovenia Green« - Zelena shema slovenskega turizma in pridobili bronasti znak »Slovenia Green Destination«. IzdelalaPostavila so se tri kolesarska stojala za popravilo koles, oblikovala in izdelala promocijska gradiva (koledarji, parkirne ure, magneti, virtualna panorama) za predstavitev občin Litija in Šmartno pri Litiji, izvedlo pa se je tudi več delavnic za turistične ponudnike, med drugimi tudi kuharska delavnica z Janezom Bratovžem, razpršeni hoteli, ter usposabljanje za turistične vodnike. 
Projekt HoCare je izboljšal strukturo upravljanja politik na področju oskrbe na domu. Pripravile so se analize potreb s področja oskrbe na domu ter izvedle mednarodne tematske delavnice, kjer so si sodelujoči izmenjali izkušnje.

Uspešno zaključeni projekti in vzpostavljena partnerstva so odlično izhodišče za prijavo novih projektov ali njihovih nadaljevanj. Razvojni center Srca Slovenije uspešno in strokovno izvaja evropske projekte, spodbuja razvoj ter prenaša znanje v lokalno okolje. Zelo pomembna je podpora občin in sodelovanje ter vključevanje lokalnih organizacij, saj le tako lahko dosežemo trajnost ter nadgrajujemo naše znanje in socialni kapital območja.Udeleženci kulinarične delavnice s chefom Janezom Bratovžem v okviru projekta INSIGHTS.Stojalo za popravilo koles v Litiji. 


Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije

Produkcija: Peternet