English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Aktualno o spremembah rokodelske zakonodaje

23. marec 2020 - Razvojni center Srca Slovenije je tudi v letu 2019, ki je za nami, zastopal interese članov Mreže rokodelcev Srca Slovenije. Še nikoli se nismo toliko približali celoviti ureditvi področja rokodelstva na nacionalni ravni. Kot člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije smo v letu 2019 aktivno sodelovali s konstruktivnimi predlogi v novo ustanovljeni Medresorski delovni skupini za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva.

Cilj Medresorske skupine je najti celovite rešitve za področje rokodelstva v Sloveniji, tako za rokodelce posameznike kot za rokodelske centre, člane Konzorcija RCS. Oboji smo namreč prepuščeni samim sebi in svojemu lastnemu entuziazmu pri delovanju na tem pomembnem področju kulturne dediščine, kar pa ne more biti dolgoročna rešitev za ohranitev in razvoj tega pomembnega področja. Podlaga za oblikovanje Medresorske skupine, ki je bila ustanovljena 25. 11. 2018, je dokument Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo, ki je nastalo v letu 2018 v času vodenja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije s strani Razvojnega centra Srca Slovenije.

Medresorska skupina si je zadala, da bo do junija 2020 preučila aktualno zakonodajo in možne rešitve za rokodelce in rokodelstvo. Sistemsko želi urediti status rokodelcev, definirati pojem rokodelca, zagotoviti financiranje neformalnega in formalnega prenosa znanj v izobraževalnih ustanovah in izven njih, urediti davčne olajšave za osebno dopolnilno delo, s.p.-je, samostojne kulturne delavce in druge oblike delovanja, kadar gre za tradicionalna znanja, ki se morajo ohraniti, urediti želi tudi stalno financiranje rokodelskih centrov, ki podobno kot muzeji, knjižnice ipd. ne morejo živeti od članarin in entuziazma izvajalcev. V kolikor nam uspe uresničiti vsaj del teh ciljev, se obetajo rokodelcem boljši časi.

Dodatne informacije: Mija Bokal, mija.bokal@razvoj.si


Eno od rednih srečanj članov Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije


Produkcija: Peternet