English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Projekt MINE TOUR bo počasi dosegel ciljno črto

10 februar - Projekt MINE TOUR, ki spodbuja revitalizacijo, ohranjanje in promocijo dveh rudarskih spomenikov kulturne in naravne dediščine iz Labina (Hrvaška) in Litije (Slovenija), bo počasi dosegel ciljno črto. Investiciji se zaključujeta, na obeh straneh potekajo še zadnja ureditvena dela, projektni partnerji pa s strokovnimi sodelavci aktivno nadgrajujejo vsebine.

Dela v glavnem rovu rudnika Sitarjevec, ki je približno 16 metrov višinske razlike pod Vstopnim rovom, se zaključujejo. Po vpadniku do spodnjega obzorja so urejene strme stopnice, ki omogočajo ogled dodatnih 300 metrov Glavnega rova in dostop do edinstvene dvorane z limonitnimi kapniki. V rudniku so osvetljene vse glavne znamenitosti, uredil se je tudi vstopni portal. Po končani izvedbi vseh ureditvenih del, rudnik Sitarjevec dosega zahtevane varnostne standarde. V naslednjih mesecih bo poudarek še na postavitvi razstav v Izvoznem rovu rudnika, ki bodo temeljile na zgodovinskih, geoloških in paleontoloških vsebinah.

Tudi dela na rudarskem stolpu Šoht v Labinu se zaključujejo. Zaključena je najzahtevnejša faza obnove spodnje nosilne konstrukcije stolpa in odstranitev obstoječe armirane betonske plošče, ki jo je zamenjala nova temeljna plošča. V zadnji fazi, ko bo temeljna plošča dosegla zahtevano trdnost in nosilno zmogljivost, bo odstranjena začasna podporna konstrukcija, ki je zadnja dva meseca skrbela za varno izvajanje obnovitvenih del.

V preteklih mesecih je bil v okviru projekta uspešno izveden tudi natečaj za lokalne ponudnike, ki želijo biti del Integralnega turističnega produkta MINE TOUR. Izbrane so bile vsebine ter storitve, ki odražajo znamenitosti, dediščino, etnološke in kulinarične značilnosti obeh občin ter imajo kot takšne izrazit promocijski učinek. S tem bosta oba pomembna spomenika rudarske dediščine ponudila unikatno doživetje za vsakega posameznika. Izbrani ponudniki, ki bodo vključeni v končni turistični produkt, bodo v naslednjih mesecih aktivno sodelovali na izobraževalnih delavnicah in skupaj ustvarjali vsebine, ki bodo ponudile vsakemu obiskovalcu edinstveno doživetje ter nepozabne spomine.
Projekt sofinancira evropski program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška.


Obnovljen vstopni portal rudnika Sitarjevec. 


Produkcija: Peternet