English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Skupaj za kakovostnejše življenje starejših v Srcu Slovenije

28. november 2019 - Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv za družbo, v kateri živimo. Države, družine, formalni in neformalni oskrbovalci neprestano razmišljajo o rešitvah, s katerimi bi starejšim omogočili kakovostnejše in dostojnejše življenje. Ta izziv naslavlja tudi evropski projekt EU_SHAFE, katerega cilj je razviti celovit pristop k pametnim, zdravim in starosti prijaznim okoljem. V okviru omenjenega projekta je Razvojni center Srca Slovenije 25. novembra 2019 v samostanu Mekinje v Kamniku organiziral dogodek z naslovom »Kako do kakovostnejšega življenja starejših v Srcu Slovenije«.

Dogodek je bil namenjen prepoznavanju idej, pobud in sogovornikov za vzpostavitev partnerstev za manjše projekte, ki bi bili namenjeni konkretnemu izboljšanju življenja starejših v Srcu Slovenije. Na dogodek so bile vabljene vse institucije, ki delujejo na tem območju z namenom kakovostnejšega življenja starejših ljudi. Da gre za zelo aktualno temo, kaže tudi dobra udeležba na dogodku. Srečanje s 30 udeleženci je vodil koordinator evropske mreže zdravstvene in socialne oskrbe ECHAlliance Gregor Cuzak.

Prvi del dogodka je bil namenjen okrogli mizi, na kateri so sodelovali župan Občine Litija Franci Rokavec, župan Občine Dol pri Ljubljani Željko Savič, predstavnik LAS Srce Slovenije Mitja Bratun, Janez Praček iz Ministrstva za zdravje, direktorica Doma Tisje iz Šmartnega pri Litiji Irena Špela Cvetežar, Katja Vegel iz Občine Kamnik, predstavnika kamniškega Zavoda Oreli Martina Ozimek in Roman Rener ter vodja pomoči na domu v Zavodu Pristan Nada Jerala. Pogovor se je dotikal ključnih izzivov starejših, ki živijo doma, dobrih praks, ki jih izvajajo starejši oziroma se jih izvaja zanje, razvojnih idej, ki bi jih lahko izpeljali, če bi razpolagali z ustreznimi viri, pa tudi o načinih financiranja in možnostih izvedbe projektov za kakovostnejše življenje starejših.

Franci Rokavec, župan občine Litija je predstavil Socialno-varstveni center in Svet za medgeneracijsko povezovanje, ki delujeta v Litiji. Izpostavil je, da je potrebno za kvalitetno starost zagotoviti čim več možnosti in povezati vse akterje s tega področja. Izpostavil je tudi projekt brezplačnih prevozov za starejše, ki jih v okviru Zavoda Sopotniki izvajajo v občini Litija in Šmartno pri Litiji. Z brezplačnimi prevozi pomagajo starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje ter jim nudijo vsakodnevno pomoč in spremstvo pri opravkih.

Direktorica Doma Tisje, Irena Špela Cvetežar je predstavila institucionalno varstvo, začasno in dnevno varstvo ter storitve pomoči na domu, ki jih ponujajo v Šmartnem pri Litiji in v enoti Socialno-varstvenega centra v Litiji. Izvrstno okolje so razvili tudi v podporo bolnikom z demenco. Izpostavila je pomembnost izboljšanja bivalnih pogojev starejših na domu in možnost lokalne oskrbe s hrano. Opozorila je na zelo prisotno nasilje nad starejšimi, ki ga opažajo v tesnem sodelovanju s patronažno službo in s Centrom za socialno delo.

Dogodka se je udeležil tudi Janez Praček iz Ministrstva za zdravje. Izpostavil je Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je še v pripravi ter izvajanje treh pilotnih projektov v Krškem, Celju in Dravogradu, kjer se testirajo rešitve na področju oskrbe na domu. Informiranje glede pravic starejših poteka preko enotne vstopne točke, izvajajo pa tudi veliko izobraževanj na temo demence. Tudi on je poudaril pomembnost sodelovanja, predvsem skupnega delovanja zdravstva in sociale.

Predstavnica Občine Kamnik, Katja Vegl je izpostavila, da Občina namenja sredstva za pomoč na domu, imajo pa tudi dva dnevna centra. Redno organizirajo tečaje za svojce, ki negujejo starejše na domu, kar se je izkazalo za izredno potrebno in dokazuje, da lahko že z manjšimi sredstvi naredimo veliko. Občina financira tudi delovanje Zavoda Oreli, ki predstavlja enega izmed večjih projektov občine.

Zavod Oreli ima 62 prostovoljcev in povezuje ter koordinira pomoč starejšim v občini Kamnik, razvija nove ideje ter se povezuje na regijski in nacionalni ravni z univerzami in drugimi sorodnimi nevladnimi organizacijami. Martina Ozimek in Roman Rener poudarjata, da je bivalno okolje starejših izjemno pomembno in da je potrebno stanovanja zamenjati za lažje dostopna ranljivim skupinam. Imajo tudi svetovalno pisarno, ki je enostavno dostopna, ter skupino za samopomoč. Organizirajo tudi redna srečanja z vsemi institucijami, ki delujejo na področju starejših.

Zavod Pristan, katerega je zastopala Nada Jerala, izvaja pomoč na domu za 13 občin, tudi v Kamniku. Usmerjajo svojce, kako izvajati oskrbo na domu. Osveščajo o potrebah starejših ter o pomembnosti socialne mreže. Starejši želijo ostati doma v svojem okolju, kar deluje le, če imajo vzpostavljeno socialno mrežo.

Tudi župan Občine Dol pri Ljubljani, Željko Savič ima jasno vizijo, kako v občini zagotavljati kakovostnejše življenje starejših. Ena izmed rešitev je nakup domačije pr' Rajh, ki bo delovala kot dnevni center in medgeneracijsko stičišče in povezovala okrog 50 stanovalcev. Pri tem vidi tudi priložnost za sodelovanje s kamniškim Zavodom Oreli.

Izzive celovite oskrbe ranljivih skupin, med njimi tudi starejših, naslavlja tudi strategija lokalnega razvoja, temeljno vodilo za izvajanje projektov za razvoj podeželja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Cilj je povečati delež neformalne oskrbe in število rešitev za oskrbo na domu. Predstavnik LAS Srce Slovenije, Mitja Bratun je ob koncu povzel, da potrebujemo na območju vseh omenjenih občin krovno povezovanje na tem področju s ciljem vzpostavitve delujočega sistema, kar pa brez sodelovanja med vsemi akterji ne bo mogoče.

Drugi del je bil namenjen delavnici, na kateri so udeleženci v skupinah razvijali ideje za skupne projekte na področju bivalnega okolja, socialnega vključevanja, komuniciranja in informiranja, zdravja in potreb po lokalnih storitvah. Zbrani predlogi bodo osnova za pripravo skupnega projekta v okviru LAS Srce Slovenije, ki bo izboljšal kakovost življenja starejših v Srcu Slovenije.

Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije


Produkcija: Peternet