English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Organiziran zaključni dogodek projekta HoCare, ki naslavlja inovativne rešitve za oskrbo na domu

14. oktober 2019 – Zaključni dogodek projekta HoCare na programu Interreg Europe, katerega partner je Razvojni center Srca Slovenije, je bil 3. oktobra organiziran v Nikoziji na Cipru. Evropski partnerji so tekom projekta aktivno sodelovali pri identificiranju in izmenjavi dobrih praks s področja oskrbe na domu. Dosegli so konkretne rezultate pri izboljšanju politik v svojih državah in le-te predstavili na omenjenem dogodku.

Dogodek je potekal pod okriljem Ministra za zdravje Republike Ciper g. Constantinos Ioannou. Govorci na dogodku so bili tudi g. Christos Pittaras, predsednik agencije ANEL, ki je vodilni partner projekta HoCare, ga. Constantia Constantinou, ki je zastopala Generalni direktorat za evropske programe, koordinacijo in razvoj, g. Ierotheos Papadopoulos, vodja predstavništva evropske komisije na Cipru in g. Andreas Xenofontos, direktor zdravstvene nege Ministrstva za zdravje.

Predstavnica programa Interreg Europe ga. Mar Martin je predstavila dosedanje cilje in rezultate programa. V drugem delu dogodka je sledila splošna predstavitev projekta HoCare s strani g. Eleftherios Loizou, koordinatorja projekta iz ciprske agencije ANEL. Med glavnim delom dogodka so vsi partnerji predstavili vpliv rezultatov projekta HoCare v svoji regiji glede na uspešne izboljšave regionalne/nacionalne politike. Igor Košir, predstavnik Razvojnega centra Srca Slovenije, je predstavil rezultate na ravni Slovenije ter izzive s katerimi se soočamo na področju oskrbe na domu starejših.

V pozdravnih nagovorih in predstavitvah se je nenehno izpostavljala visoka raven kakovostnega izvajanja projekta HoCare, ki je rezultat odličnega sodelovanja med partnerji ter visoka stopnja uspešnosti projekta pri izboljšanju regionalnih ali nacionalnih politik. Slovenija je bila na dogodku večkrat omenjena, saj bo vlada Republike Ciper prenesla dobro prakso iz Slovenije, in sicer E-Oskrbo Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije je namreč v zadnjem letu vzbudil pozornost s storitvijo E-oskrba, ki omogoča starejšim, invalidom in osebam s kroničnimi boleznimi daljše in varnejše bivanje na njihovem domu.

Dogodka so se udeležili predstavniki ministrstev iz vseh partnerskih regij, pa tudi več predstavnikov lokalnih oblasti, lokalnih nevladnih organizacij, univerz in zasebnikov. Iz Slovenije so se dogodka udeležili Anita Jacović in Janez Praček iz Ministrstva za zdravje, Peter Pustatičnik, vodja področja za eZdravje in eOskrbo Telekoma Slovenije ter Anita Molka in Igor Košir iz Razvojnega centra Srca Slovenije.


Okrogla miza, kjer so partnerji projekta, med njimi tudi Igor Košir iz Razvojnega centra Srca Slovenije, predstavili  rezultate projekta ter izzive s katerimi so se soočali pri vplivanju na politike s področja oskrbe na domu.Predstavniki Slovenije iz desne proti levi so bili Anita Jacovič (Ministrstvo za zdravje), Anita Molka (RCSS), Janez Praček (Ministrstvo za zdravje), Peter Pustatičnik (Telekom Slovenije) in Igor Košir (RCSS).


Produkcija: Peternet