English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo srečanje partnerjev projekta EU_SHAFE – Razvoj pametnih, zdravih in starosti prijaznih okolij

24. September 2019 - V okviru projekta EU_SHAFE, katerega partner je tudi Razvojni center Srca Slovenije, se je 10 partnerjev iz 7 evropskih držav (Danska, Irska, Italija, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Španija) prvič srečalo v Aarhusu na Danskem. Projekt naslavlja razvoj pametnih, zdravih in starosti prijaznih okolij, izvaja pa se od avgusta 2019 do  januarja 2023. V Srcu Slovenije želimo izboljšati inovacijske politike na lokalni ravni, tako da bodo projekti s področja oskrbe na domu imeli več možnosti financiranja.

Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je „ustvarjanje starosti prijaznih mest in skupnosti, eno izmed najbolj učinkovitih pristopov lokalne politike na staranje prebivalstva“. Vendar pa regionalne pobude še vedno niso usklajene med področji kot so zdravje, socialne zadeve, teritorialni trajnostni razvoj, zaposlovanje in družbena blaginja. Ta pristop omejuje ustvarjanje, razpoložljivost in starosti prijaznih rešitev po vsej Evropi. Zaznan je tudi razkorak med tehnološkim razvojem ter dejanskimi potrebami in pričakovanji končnih uporabnikov. Skupna prizadevanja in izmenjava dobrih praks bodo ključni dejavniki za izboljšanje kakovosti življenja, za vključujoče in trajnostne sisteme zdravstvenega in socialnega varstva ter dostop državljanov do storitev.

EU_SHAFE bo vlagal v oblikovanje politike in prilagajanje regionalnih instrumentov, z oblikovanjem velike evropske lokalne mreže zainteresiranih deležnikov, ki bodo skupaj sodelovali v ekosistemih v smeri skupnega modela - »Bela knjiga« o »SHAFE«.

Razvojni center Srca Slovenije kot partner projekta želi izboljšati inovacijske politike na lokalni ravni tudi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) ter spremeniti instrument politike tako, da bodo projekti s področja oskrbe na domu imeli več možnosti financiranja. Z zbranimi izkušnjami in dobrimi praksami iz drugih evropskih regij se bo hitreje reševalo te velike izzive.

Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/eushafe/Prvo srečanje partnerjev EU_SHAFE v Aarhusu na Danskem.

Spletna stran projekta: https://www.interregeurope.eu/eushafe/


Produkcija: Peternet