English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Od revitalizacije rudnika Sitarjevec, do inovativnega turističnega produkta v občini Litija

29. avgust 2019 - Ni skrivnost, da v rovih rudnika Sitarjevec, pod izvoznim rovom, zadnje pol leta potekajo investicijska dela, ki nam bodo omogočila vpogled v čudovit in unikaten jamski svet. Do sedaj še ne dostopen del rudnika Sitarjevec, bo ponudili veliko več kot zgolj ogled rovov ali čudovitih kamnin, mineralov in rudnih žil. V jamski svet, bo v prihajajočih mesecih postavljena čudovita razstava paleookolja. Za dvig kakovosti turistične ponudbe in lokalnega okolja, se postavljalo tudi novi mejniki pri razvoju širše turistične ponudbe na območju.

Ena izmed komponent je seveda kulinarika. Ob bok Sirajevški malici želimo postaviti kvalitetno ponudbo pri lokalnih gostinskih ponudnikih. S tem namenom bomo na Razvojnem centru v okviru MINE TOUR projekta, nadaljevali s sklopom delavnic pri slovenskih priznanih kuharskih mojstrih in tako že septembra organizirali drugo delavnico z zelo priznanim slovenskih chefom.

V sklopu oblikovanja turističnega produkta, ki bo pomemben doprinos k atrakciji podzemnega sveta rudnika Sitarjevec, Turistična Zveza Slovenije opravlja popis potreb obiskovalcev in trenutno turistično ponudbo v občini. Na podlagi rezultatov bo v Litiji potekalo usposabljanje turističnih vodnikov, ki bodo ključni akterji promocije in ozaveščanja o kulturni in naravni dediščini naših krajev. Vsi turistični vodniki bodo imeli možnost praktičnega in teoretičnega izobraževanja, z učenjem na terenu. Del programa bo namreč potekal v podzemnem svetu rudnika Sitarjevec in v obliki ekskurzije v Labin, kjer poteka prenova kulturnega spomenika rudnika Šoht.

Nskrivnost, da v rovih rudnika Sitarjevec, pod izvoznim rovom, zadnje pol leta potekajo investicijska dela, ki nam bodo omogočila vpogled v čudovit in unikaten jamski svet. Do sedaj še ne dostopen del rudnika Sitarjevec, bo ponudili veliko več kot zgolj ogled rovov ali čudovitih kamnin, mineralov in rudnih žil. V jamski svet, bo v prihajajočih mesecih postavljena čudovita razstava paleookolja. Za dvig kakovosti turistične ponudbe in lokalnega okolja, se postavljalo tudi novi mejniki pri razvoju širše turistične ponudbe na območju.


 


Doprinos projekta MINE TOUR bodo prav tako nova znanja in kompetence oseb, ki delujejo na področju promocije in ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter razvoj trajnostnega turizma. V okviru projekta nastaja izobraževalni program za turistične vodnike in osebje, zaposlen v javnem ali zasebnem sektorju s področja trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine.

Da bo izobraževanje čim bolj zadovoljilo potrebe udeležencev, je Turistična zveza Slovenije pripravila dve anketi. Prva je namenjena deležnikom trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine v Labinu in Litiji, druga pa obiskovalcem obeh destinacij. Slednja je oblikovana z namenom popisa najatraktivnejših in že obstoječih turističnih ponudb s strani obiskovalcev ter v želji nabora mnenj in idej obiskovalcev o turistični ponudbi v Labinu in Litiji.

Anketa deležniki: https://www.mine-tour.eu/anketa-delezniki

Anketa obiskovalci: https://www.mine-tour.eu/anketa-obiskovalci

Produkcija: Peternet