English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delovni sestanek partnerjev v Labinu

4. julija 2019 smo se partnerji projekta Mine Tour sestali na delovnem sestanku v Labinu, ki ga je gostil hrvaški partner Labin Art Express. Sestanek je bil namenjen pregledu tekočih aktivnosti drugega semestra. Sestanka se je udeležil tudi zunanji izvajalec, ki bo pripravail 3D posnetke spomenikov rudarske dediščine. V teku je analiza turistične ponudbe v Litiji in Labinu, ki bo služila kot podlaga za oblikovanje trajnostnih turističnih produktov na obeh destinacijah. Partnerjih smo prav tako imeli priložnost ogleda investicijskih del na rudarskem stolpu Šoht v Labinu.


 

Produkcija: Peternet