English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS-ovi delavnici za pripravo in izvajanje projektov

9. april 2019 - Vodilni partner LAS Srce Slovenije Razvojni center Srca Slovenije je v aprilu izvedel dve delavnici za potencialne prijavitelje in upravičence na temo priprave in vodenja projektov, ki jih sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Delavnici sta potekali 4. aprila v Kamniku in 9. aprila v Mekinjah, udeležilo se ju je skoraj 30 ljudi.

Trenutno je na spletni strani LAS Srce Slovenije objavljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki se bodo sofinancirale iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, jeseni pa načrtujejo v LAS Srce Slovenije še objavo razpisa za projekte, s katerimi bodo lahko upravičenci kandidirali za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za že objavljeni razpis, na katerega se lahko prijavijo pravne in fizične osebe iz občin LAS Srce Slovenije s svojimi projekti, ki odgovarjajo na skupne izzive podeželja LAS Srce Slovenije, so pripravili delavnico v četrtek, 4. aprila 2019, v Kamniku. Na delavnici je Mitja Bratun, predstavnik vodilnega partnerja LAS Srce Slovenije, udeležence praktično vodil čez obrazce razpisne dokumentacije in jim dal usmeritve, kako se lotiti pisanja vloge. Opozoril je tudi na zahteve glede zalaganja sredstev, vlaganja zahtevkov itd. Odlična udeležba kaže na to, da imajo mnogi prijavitelji interes za prijavo na omenjeni razpis.

Drugo delavnico za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj pa so pripravili v torek, 9. aprila, v Mekinjah. Udeležence, to je nosilce in partnerje v že potrjenih operacijah, pa tudi potencialne kandidate za nove projekte so seznanili s pravili izvajanja projektov in poročanja na omenjenem skladu. Tudi to predavanje je izvedel Mitja Bratun.

Več aktualnih novic iz LAS Srce Slovenije najdete na spletni strani www.las-srceslovenije.si.


Produkcija: Peternet