English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Lokalne zgodbe za navdih pri nastajanju novih rokodelskih izdelkov

16. maj 2018 – Zadnje tedne potekajo na območju LAS Srce Slovenije individualna svetovanja rokodelcem za višji oblikovni nivo njihovih izdelkov. Svetovanja izvaja priznana oblikovalka Jana Vilman (Folklor design), ki je specializirana na področju razvoja rokodelskih izdelkov za sodobne uporabniške izkušnje. Pri srečanjih sodeluje tudi etnologinja Mija Bokal (Razvojni center Srca Slovenije). 

Namen srečanj je pregledati obstoječe stanje izdelkov posameznih rokodelcev in jim predlagati rešitve za višji celostni oblikovni nivo izdelkov. S pomočjo strokovnjakinj rokodelci razvijajo svoje rokodelske izdelke in svoje lastne zgodbe ter jih povezujejo tudi z lokalnimi identitetami posameznih občin.

Med skupnimi aktivnostmi lokalnih akcijskih skupin, ki sodelujejo v projektu sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev, je namreč tudi priprava skupne knjige, v kateri bodo predstavljene lokalne zgodbe občin, ki jih povezujejo LAS-i, in izdelki rokodelcev, ki so nastali v povezavi s temi zgodbami. 

Z namenom, da bi čim boljše razumeli lokalne zgodbe, na katerih gradijo občine svojo ponudbo in s katerimi se lokalno prebivalstvo identificira, smo si v aprilu in maju v Srcu Slovenije ogledali Vegov muzej, grad Bogenšperk in rudnik Sitarjevec, ki so nosilne zgodbe za identiteto občin Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji in Litija. Ogledov so se udeležili nekateri lokalni rokodelci ter oblikovalka Jana Vilman (Folklor design) in etnologinja Mija Bokal (Razvojni center Srca Slovenije), ki sodelujeta z rokodelci pri snovanju idej za nove izdelke.

Doslej se je v dejavnost vključilo že več kot 20 rokodelcev iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, s katerimi se bo oblikovalka srečala še večkrat.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pobudnik projekta je LAS Srce Slovenije, podobne aktivnosti pa se izvajajo v tem času tudi še na območju desetih drugih LAS-ov po Sloveniji. Dodatne informacije: Mija Bokal, 01 89 62 713, mija.bokal@razvoj.si. 


Ogled gradu Bogenšperk.Ogled rudnika Sitarjevec.


Individualna svetovanja rokodelcem, članom Mreže rokodelcev Srca Slovenije.

Produkcija: Peternet