English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Priložnost za rokodelce v okviru projekta "Zgodbe rok in krajev"

6. september 2017 - Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato so se občine Litija, Kamnik, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji združile v LAS Srca Slovenije in pristopile k projektu "Zgodbe rok in krajev"

Projekt nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, dodani vrednosti turizma, novih delovnih mest ter krepitvi identitete in razvoja območij. Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev ter krepitvi lastnih kapacitet. Rokodelci bodo pridobili ustrezna strokovna znanja in nove izkušnje, sodelovali bodo z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj kvalitetni, s tem pa uspešnejši na trgu. Temeljni del projekta je izobraževanje. Rokodelci dobijo nova znanja za:

  • razvoj in promocijo izdelka,
  • veščine javnega nastopanja,
  • osebno komuniciranje,
  • urejanju stojnic in prodajnega prostora itd.   

V okviru projekta bodo izbrane tudi zgodbe – legende občin, ki so vključene v projekt LAS Srca Slovenije, izdelana bo knjiga z istoimenskim naslovom projekta "Zgodbe rok in krajev". Poleg novih znanj se bodo rokodelci vključevali v turizem s prikazom mojstrskih znanj in veščin.

Vabimo rokodelce z območja LAS Srca Slovenije, da se vključite v projekt in razpoznate priložnosti in možnosti za lastni razvoj ter razvoj in položaj rokodelstva v Sloveniji. Za več informacij smo vam na razpolago na sedežu Razvojnega centra Srca Slovenije, Jerebova 14, Litija, telefon 01 896 27 15 ali nam pišite na naslov las@razvoj.si ali irena.tonin@razvoj.si

Izkazan interes za vključitev v projekt »Zgodbe rok in krajev« pričakujemo do 18.9.2017.  Produkcija: Peternet