English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nove priložnosti za zeliščarje iz Srca Slovenije

29. avgust 2017 - Srce Slovenije sodeluje v projektu sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki ga je zasnovalo šest lokalnih akcijskih skupin iz vse Slovenije. Projekt, ki se začenja septembra, bo s strokovnimi izobraževanji, certificiranji zelišč, skupnim e-herbarijem, srčnim zeliščarskim vrtom in drugimi aktivnosti spodbujal podjetniški preboj zeliščarjev.Pri novem projektu sodeluje šest slovenskih Lokalnih akcijskih skupin:
  • LAS Društvo raznolikost podeželja,
  • LAS V objemu sonca,
  • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,
  • LAS Srce Slovenije,
  • LAS Spodnje Savinjske doline,
  • LAS Od Pohorja do Bohorja
Sodelujoče območja se srečujejo s skupnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S projektom, ki se bo izvajal od septembra 2017 do novembra 2019, se rešujejo specifične lokalne potrebe, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjavajo se izkušnje in znanja, ki se bodo implementirala na območju vključenih LAS.

LAS Srce Slovenije v projektu pokriva občine Litija, Kamnik, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani. Pričakovane koristi za območje LAS so večja prepoznavnost zeliščarstva tudi kot podjetniške priložnosti, večja turistična prepoznavnost območja LAS, urejena baza ponudnikov s področja zeliščarstva, povezani ponudniki s področja zeliščarstva, pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS tako na nivoju Slovenije kot širše.

Več informacij:
Saša Vidmar Ceglar, Razvojni center Srca Slovenije, e-mail: sasa.ceglar@razvoj.si

Produkcija: Peternet