English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izkustveno učenje s kovaškimi mojstri in okoljevarstveniki

27. februar 2017 - Učenci Osnovne šole Marije Vere iz Kamnika so si v kovaški delavnici Stare fužine ogledali izdelavo kovaških izdelkov, dijaki Gimnazije Litija pa so na predavanju Antona Komata spoznavali pomen varne prehrane in prednosti lokalno pridelane hrane. Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju s šolami in vrtci iz območja spodbuja izkustveno učenje. Z zunanjimi strokovnjaki in nosilci tradicionalnih znanj organizira delavnice in predavanja o podjetništvu, rokodelstvu, lokalni samooskrbi in razvoju osebnih kompetenc.

Dijaki Gimnazije Litija so 10. januarja 2017 prisluhnili predavanju aktivista, okoljevarstvenika, publicista in pisatelja ter samostojnega raziskovalca Antona Komata. Prisluhnili so predavanju z naslovom "Zdravstvena tveganja industrijske hrane" in spoznavali pomen sonaravne pridelave in varne prehrane.

50 učencev OŠ Marije Vere iz Kamnika je 25. januarja in 15. februarja obiskalo kovaško delavnico Stara fužina v Šmarci pri Kamniku. Sprejela sta jih Janko in Štefi Grašič, ki sta jim predstavila zakonitosti kovanja unikatnih kovaških izdelkov in ročnega oblikovanja iz vročega železa.


Dve skupini učencev Osnovne šole Marije Vere iz Kamnika sta v januarju in februarju obiskali kovaško delavnico Stara fužina v Šmarci pri Kamniku

Delavnice in predavanja za šole in vrtce tudi v letošnjem šolskem letu organizira Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in nosilci tradicionalnih znanj. Konzorcij vrtcev in šol Srca Slovenije povezuje 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz Srca Slovenije, njegov namen pa je dvig ustvarjalnega potenciala mladih, krepitev povezav z lokalnim okoljem in krepitev vloge posameznika v okolju in življenju na območju Srce Slovenije.

Produkcija: Peternet