English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Podjetniško srečanje rokodelcev

13. januar 2017 - Člani Mreže rokodelcev Srca Slovenije so se 11. januarja 2017 srečali v Dolskem in snovali skupne aktivnosti za leto 2017. Poudarek bo predvsem na povezovanju rokodelcev s šolami, odpiranju novih tržnih poti, prepoznavanju tradicionalnih znanjizobraževanju in promociji izdelkov s certifikatom kakovosti Srce Slovenije


Razvojni center Srca Slovenije je na srečanje povabil predavateljico Dunjo Verbajs, strokovnjakinjo s področja davčne zakonodaje, ki je izpostavila novosti in posebnosti za rokodelce. Izpostavljene so bile različne težave pri poslovanju, administrativne ovire ter tudi pomen prenosa ustreznih znanj.

Prisotni so se seznanili tudi s priložnostmi za pridobitev razvojnih sredstev preko Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in z delovanjem VEM točke za podjetnike. V Mreži rokodelcev Srca Slovenije je trenutno vključenih 74 članov, ki opravljajo različne dejavnosti in imajo različne statusne oblike (s.p., d.o.o. ali osebno dopolnilno delo). VEM točka opravlja storitve svetovanja, registracije za s.p. in d.o.o., spremembe, odjave ter ustrezna zavarovanja, zato je bilo podjetnikom rokodelcem še posebej zanimivo, da so postopki poenostavljeni in na enem mestu.

Na srečanju je sodelovala tudi svetovalka za oblikovanje Jana Vilman, ki je predstavila pomen celostne podobe izdelka, embalaže in zgodbe, ki jo določen izdelek nosi. V letu 2016 je 13 rokodelcev za 27 izdelkov prejelo certifikat kakovosti in pravico do uporabe kolektivne tržne znamke Srca Slovenije, drugi razpis se načrtuje že v prihodnjih mesecih.


Srečanja v Dolskem se je udeležilo okrog 30 rokodelcev


Produkcija: Peternet